KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÀM LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÍ KIM LOẠI NẶNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN AEROTANK

Nguyễn Phước Hòa

Abstract


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về sự biến động hàm lượng và hiệu quả xử lí sinh học 7 kim loại nặng (Pb; Hg; As; Cd; Cr+3; Cu; Zn) có trong nước thải công nghiệp chế biến thủy sản trên Aerotank ở khoảng tải trọng tối ưu từ 2.52- 5.87 (KgCOD/ m3.ngày.đêm) và thời gian lưu thuỷ lực tối ưu là 18 giờ.

 

Summary: The report presents the results of studies on the variation of content and effective of biological treatment of seven heavy metals (Pb; Hg; As; Cd; Cr+3; Cu; Zn) in wastewater from seafood processing industries on the Aerotank at optimum load around 2.52- 5.87 (KgCOD/m3.24hours) and optimum hydraulic retention time about 18 hours.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/873

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology