ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TIỀM NĂNG BẢO TỒN HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN Ở VEN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI

Vũ Thanh Ca, Phạm Văn Hiếu, Cao Văn Lương, Đàm Đức Tiến

Abstract


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thử nghiệm áp dụng phương pháp đánh giá định lượng tiềm năng bảo tồn hệ sinh thái cỏ biển do Kelly và nnk (2001) đề xuất. Theo phương pháp này, chỉ số xuất lộ tương đối (Relative Exposure Index, REI) được sử dụng để giải thích mối liên hệ của hệ sinh thái cỏ biển với các yếu tố môi trường, từ đó tính toán được tỷ lệ phần trăm phân bố cỏ biển và khả năng phục hồi khi gặp các yếu tố môi trường bất lợi, chủ yếu từ thiên tai, như: bão, gió, lũ lụt. Các số liệu điều tra, khảo sát, nghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển ven đảo Lý Sơn trong 2 năm (tháng 11/2009 và tháng 5/2010) được sử dụng để thử nghiệm đánh giá tiềm năng bảo tồn hệ sinh thái này. Kết quả tính toán cho thấy các thảm cỏ biển tại đảo Lý Sơn đang phải đối mặt với nguy cơ bị suy thoái do các tác động của con người (lấy cát trồng tỏi, nạo vét các bãi cỏ để làm cảng, khai thác nguồn lợi hải sản ven đảo) và tác động của tự nhiên. Để khôi phục hệ sinh thái cỏ biển đã bị tàn phá, phục hồi nguồn lợi hải sản và giúp tăng thu nhập cho dân địa phương, cần khoanh vùng bảo tồn hệ sinh thái này trong khuôn khổ Khu bảo tồn biển đảo Lý Sơn kết hợp với phát triển du lịch sinh thái.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/385 Display counter: Abstract : 44 views. PDF : 108 views.

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology