VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ

Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung

Abstract


Những cấu trúc thủy động lực đặc thù bao gồm các xoáy thuận chiều kim đồng hồ được hình thành và tồn tại trong các vịnh hở (open bays) thuộc dải ven bờ Nam Trung bộ, các phân khu sóng chuyển tiếp trong trường sóng nhiễu xạ. Nhánh Tây của xoáy là nhân tố quan trọng bậc nhất gây ra tình trạng bồi lấp các cửa, điển hình là cửa Sa Huỳnh, cửa Tam Quan và cửa Đề Gi. Mũi nhô và các chướng ngại vật ven bờ như kè mỏ hàn, kè cảng, v.v... , tạo ra trường sóng nhiễu xạ chứa ba phân khu, trong đó phân khu sóng chuyển tiếp đóng vai trò đặc biệt quan trọng gây nên tình trạng xói lở bờ quyết liệt nhất. Điển hình là bãi biển Phan Thiết và cụm dân cư bờ Nam thị trấn La Gi, nơi trường sóng chịu ảnh hưởng của các hệ thống kè cảng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tình trạng đóng, mở cửa An Hải (đầm Ô Loan).

Từ khóa: Nam Trung bộ (NTB), thủy thạch động lực, xoáy thuận, mũi nhô, xói lở-bồi tụ, khúc xạ, nhiễu xạ, hướng Đông Bắc (NE), Đông Đông Bắc (NNE), Tây Nam (SW).


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/376

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology