TÍNH TƯƠNG TÁC GIỮA HỆ ỐNG DẪN ĐÔI VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ

Lê Tân

Abstract


Bài báo trình bày phương pháp tính tương tác giữa hệ 2 ống dẫn và nền san hô chịu tác dụng của tải trọng nổ do bom đạn gây nên. Bài toán được giải quyết theo mô hình biến dạng phẳng, với việc ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH), kết hợp phần biến dạng phẳng và phần tử tiếp xúc hai chiều (2D). Kết hợp tích phân trực tiếp Newmark và phương pháp lặp Newton-Raphson tác giả đã xây dựng thuật toán và lập trình trong môi trường Matlab để giải phương trình chuyển động dạng phi tuyến liên kết của hệ. Nội dung của bài báo có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và tính toán, lựa chọn phương án tối ưu cho hệ ống dẫn làm việc trong nền san hô.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/1/364

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology