APPLICATION OF ADVANCED MECHANICAL MODELS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF DIKES, REVETMENTS, EMBANKMENTS AND PORT YARD IN NAM DINH VU - HAI PHONG AREA

Nguyen Thi Bach Duong

Abstract


To apply advanced models for design and construction of dykes, revetments, embankments and port yard in Nam Dinh Vu - Hai Phong area, it is necessary to determine parameters of these models such as Hardening Soil Model (HS) and Soft Soil Model (SS). These can be determined through correlation parameters by available soil test as the fastest approach if we do not have direct experiments. This article defines and predicts the soil characteristics of the HS and SS in Nam Dinh Vu site, additionally it introduces the application of these parameters to the design of a typical dike section of Nam Dinh Vu dike.

Keywords


Modern soil mechanics models, soft soil model, hardening soil model.

Full Text:

PDF

References


Nguyễn Thị Bạch Dương, 2013. Ứng dụng Plaxis 3D cho bài toán xử lý sự cố lún sụt

khi đắp nền kho bãi trong cảng, nền đường trên nền đất yếu. Hội nghị quốc tế 40 năm hợp tác Việt - Nhật Bản, Hà Nội.

Trần Văn Việt, 2004. Cẩm nang địa kỹ thuật. Nxb. Xây dựng, Hà Nội.

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Miền Duyên Hải, 2008. Báo cáo khảo sát địa chất công trình - Tuyến đê biển. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng.

Burt Look, 2007. Handbook of geotechnical investigation and design tables. Taylor & Francis.

De Vos, M., and Whenham, V., 2006. Innovative design methods in geotechnical engineering. Belgian Building Research Inst, 90.

Brinkgreve, R. B. J., Swolfs, W. M., Engin, E., 2015. Plaxis 2D Manual. PLAXIS bv P. O. Box 572, 2600 AN DELFT, Netherlands.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/4/10757 Display counter: Abstract : 111 views. PDF : 470 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn