Phát triển một số thuật toán xử lý ảnh sử dụng mạng nơron tế bào

Phạm Đức Long (dlong2na@gmail.com)
Department of Automation Technology, School of Information Technology and Communication, Thai Nguyen University
December, 2011
Full text (external site)
 
Hiện đang là giảng viên trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 

Abstract

Nội dung của luận án trình bày một số đóng góp về xử lý ảnh dùng mạng nơron tế bào CNN trong vấn đề lọc nhiễu cho ảnh. Các mô hình và thuật toán xử lý được đề xuất có năng lực xử lý thời gian thực, thực hiện trên các hệ thống thu và xử lý ảnh với tốc độ cao. Các kết quả mới gồm có đề xuất hai mô hình tính toán thuần CNN và ba thuật toán lai xử lý ảnh tốc độ cao như sau:

1. Đề xuất được một mô hình CNN hai lớp giải PDE khuếch tán phức tuyến tính ứng dụng trong xử lý ảnh giảm nhiễu kết hợp tìm biên thời gian thực. Xây dựng mô hình CNN hai lớp giải PDE khuếch tán phức phi tuyến ứng dụng trong xử lý ảnh giảm nhiễu giữ gìn biên dốc thời gian thực.

2. Đề xuất thuật toán lai CNN+DSP thực hiện bộ lọc shock trong xử lý ảnh

3. Đề xuất thuật toán lai CNN+DSP khắc phục nhiễu đốm trong xử lý ảnh.

4. Đề xuất được một thuật toán phục hồi ảnh đối xứng có năng lực xử lý thời gian thực. Thuật toán có thể được triển khai thành thuật toán mẫu trong thư viện chuẩn các mẫu và thuật toán của CNN.

Các đề xuất trên đã được chứng minh tính ổn định bằng toán học, đã được thực nghiệm trên máy tính camera CNN UM kiểu Bi-I hoặc mô phỏng trên MatLab.