Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (1990) Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học Abstract
Bach Hung Khang
 
Vol 21, No 1 (2005) Về quan hệ giữa tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử với một dạng tập mờ loại hai khác. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng
 
Vol 13, No 1 (1997) Về sai số của mô hình mờ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 3, No 1 (1987) Về sự hội tụ của một sơ đồ sai phân đối với bài toán biên phi tuyến loại Parabol Abstract
Le Thien Pho
 
Vol 15, No 1 (1999) Về ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Mathematica trong xích Maxkov Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Long, Ung Ngọc Quang
 
Vol 11, No 4 (1995) Về ước lượng Bayes của phương sai trong mô hình thống kês Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 14, No 2 (1998) Về ước lượng Bayes của tham ẩn hỗn hợp trong mô hình hồi quy phi tuyến nhiều chiều Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 4, No 3-4 (1988) Về việc thiết kế một trình biên dịch ngôn ngữ C Abstract
Nguyen Chi Cong, Nguyen Viet Hai, Doan Ngoc Lien
 
Vol 6, No 2 (1990) Về xây dựng hệ thông tin văn phòng Abstract
Ngo Trung Viet
 
Vol 10, No 4 (1994) Về định lý tương đương trong lớp các phụ thuộc Bool dương đa trị Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Loãn, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 1, No 4 (1985): Viện các vấn đề về điều khiển Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Huy Mỹ
 
Vol 25, No 1 (2009) Vietnamese handwritten character recognition by combining SVM classifers Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh Phương, Ngô Quốc Tạo, Lương Chi Mai
 
Vol 30, No 1 (2014) Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong
 
Vol 19, No 4 (2003) Vietnamese tone identification. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Phan Long, Nguyễn Ngọc San
 
Vol 16, No 2 (2000) Virtual machine - ·tool for diagnosing and destrying computer viruses. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang
 
Vol 26, No 4 (2010) Walking planning for biped robot hubot Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Nhựt, Chung Tan Lam
 
Vol 7, No 4 (1991) Xây dựng các hệ tri thức y học cổ truyền Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng Phương
 
Vol 15, No 3 (1999) Xây dựng chương trình thiết kế ảnh Fractal trực quan Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoài
 
Vol 24, No 3 (2008) Xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dũ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Anh, Trần Thái Sơn, Lê Quốc Thái, Lê Ngọc Thắng
 
Vol 13, No 1 (1997) Xây dựng hàm đo trên đại số gia tử và ứng dụng trong lập luận ngôn ngữ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 8, No 1 (1992) Xây dựng hệ trợ giúp tính toán thông minh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang, Nguyễn Quang Sơn, Hoàng Văn Kiếm
 
Vol 6, No 2 (1990) Xây dựng lược đồ sai phân suy rộng tựa đơn điệu có độ đúng cấp cao cho một số phương trình Abstract
Dang Quang A
 
Vol 11, No 3 (1995) Xây dựng một thủ tục truyền số liệu song công Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 12, No 2 (1996) Xử lý băng địa chấn bị nhiễu bằng phương pháp thống kê Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Công Thăng
 
Vol 5, No 1 (1989) Đánh giá chính xác chuẩn của ma trận nghịch đảo trong hệ phương trình xác định Spline loại IV Abstract
Hoang Van Lai
 
Vol 5, No 2 (1989) Đánh giá lời giải cận tối ưu bằng phương pháp đối ngẫu với bài toán Min-Max cho hệ điều khiển nhiều đầu vào Abstract
Tran Hoang Yen
 
Vol 13, No 1 (1997) Đề nghị một phương pháp xây dựng phần mềm dạy học Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Thành, Ngô Ánh Tuyết
 
Vol 12, No 3 (1996) Điều khiển bền vững hệ mimo với bất định đầu vào Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 11, No 4 (1995) Điều khiển bền vững tối ưu bình phương với phản hồi đầu ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 11, No 1 (1995) Điều khiển các dây chuyền sản xuất linh hoạt Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 11, No 1 (1995) Điều khiển giá giảm đảm bảo các hệ thống với thông số bất định Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 14, No 2 (1998) Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 15, No 1 (1999) Điều khiển PID hai mức với điều kiện hạn chế modan Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Thái Quang Vinh
 
Vol 5, No 4 (1989) Điều khiển robot n bậc tự do Abstract
Pham Thuong Cat
 
Vol 21, No 1 (2005) Điều khiển sử dụng đại số gia tử. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh
 
Vol 14, No 1 (1998): Điểu khiển thích nghi các hê thống phi tuyến cấu trúc thay đổi sử dụng hệ thống mờ nơ ron. Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 5, No 4 (1989) Điều khiển thích nghi vị trí trên cơ sở kỹ thuật vi xử lý Phần I: Hệ thống điều chỉnh vị trí nhờ quan sát và phản hồi trạng thái Abstract
Pham Huy Thoa
 
Vol 14, No 2 (1998) Điều khiển tối ưu phi tuyến sử dụng mạng nơron Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân
 
Vol 13, No 2 (1997) Điều khiển trên cơ sở lọc hai mức với mô hình nhiễu quan sát mở rộng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 10, No 3 (1994) Điều khiển tự thích nghi hệ động lực tuyến tính có cấu trúc và thông số không thay đổi Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Chấn Hưng
 
Vol 13, No 4 (1997) Điều khiển được trong các hệ thống lớn Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 14, No 4 (1998) Độ phức tạp otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn
 
Vol 3, No 2 (1987) Đo tự động nồng độ clor trong nước Abstract
Pham Huy Thoa, Dang Thanh Phu, Pham Thuong Cat
 
Vol 15, No 4 (1999): Đồng nhất hoá các đường đặc tính uốn của cánh quay trực thăng dựa theo kết quả của phương pháp kiểm thử tần số Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thế Sơn
 
1051 - 1094 of 1094 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8