Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 3 (1997) Tái sử dụng phần mềm trong tin học quản lí Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Đức Thành
 
Vol 1, No 4 (1985): Tăng tốc độ thực hiện các phương trình Basic Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Duy Mẫn
 
Vol 12, No 3 (1996) Task assignment for scheduling jobs and resources in parallel distributed systems Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Hong Hanh, Valery Simonenko
 
Vol 33, No 2 (2017) Taxonomic assignment for large-scale metagenomic data on high-perfomance systems Abstract
Vinh Van Le, Hoai Van Tran, Hieu Ngoc Duong, Giang Xuan Bui, Lang Van Tran
 
Vol 18, No 2 (2002) TCP enhancements and performance over networks with wireless links. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Việt
 
Vol 20, No 3 (2004) technique for establish the table and the graph of four parameters. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thành Lân
 
Vol 18, No 2 (2002) Technology for designing Decision Support Systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Trung Tuấn
 
Vol 17, No 4 (2001) The 256/384/512-bit version of the Rijndael block cipher. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Dương Anh Đức, Trần Minh Triết, Lương Hàn Cơ
 
Vol 18, No 2 (2002) The absolute stability of fuzzy neural networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân
 
Vol 20, No 3 (2004) The artificial neural networks - robust adaptive algorithms and applications. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đổng Sĩ Thiên Châu, Trần Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Khai, Nguyễn Hoàng Minh
 
Vol 17, No 2 (2001) The automata complexity of the language transformation schema that contains operations with restricted degree. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Định
 
Vol 22, No 4 (2006) The averaging operations and their characteristics. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải Khôi, Nguyễn Lương Đống
 
Vol 14, No 1 (1998): The backpropagation neural network for modelling Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 19, No 4 (2003) The commit protocol for mobile distributed transaction management. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khắc Lịnh, Lê Hữu Lập
 
Vol 16, No 3 (2000) The complexity of some flow-shop schedules with positive task-times Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đình Hòa
 
Vol 16, No 4 (2000) The concepts of the fussy logical scheme and the logical symmetric scheme. The isomorphism between the logical symmetric schemes Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phan Chí Vân
 
Vol 19, No 4 (2003) The crossover operators for the genetic algorithm in the problem of simple graph coloring. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Vũ Thiện Căn
 
Vol 25, No 2 (2009) The dense families of relation schemes and its application Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 22, No 1 (2006) The discovery of multivalued dependencies based on dependency matrices. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Hoàng Thị Lan Giao
 
Vol 19, No 3 (2003) The dynamic traffic control method for B-ISDN network Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Hồng Quân, Phan Hữu Phong
 
Vol 28, No 1 (2012) The effective evaluation of the guidance method which has the changed interception quantity that adaps to movement of target. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Định, Trần Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Khoa
 
Vol 20, No 3 (2004) The equivalent expression between the OODB query language OQL and the object algebra. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Bảo Hùng
 
Vol 17, No 4 (2001) The family of languages accepted by pushdown automata with 5-components. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thế Bình
 
Vol 17, No 1 (2001) The fast algorithm for founding nonpreemptive schedule with some on-time jobs in minimal processing time. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Nhật Tiến
 
Vol 23, No 2 (2007) The finite automates complexity degree of a double-side regular expression Abstract
Đặng Huy Ruận, Vũ Trọng Quế
 
Vol 18, No 4 (2002) The forecasting of the telecommunications service based on neural network. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Trung Hải, Trần Hồng Quân
 
Vol 17, No 1 (2001) The fuzzy system for technical diagnosis of automobile engines. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Bang, Phạm Thị Thu Hương
 
Vol 20, No 1 (2004) The generalized functional dependencies based on rough sets theory. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đăng Khoa, Vũ Huy Hoàng
 
Vol 12, No 3 (1996) The inverse source problems for the Helmholtz operators Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Trong Luc
 
Vol 16, No 4 (2000) The key and normal forms in relation scheme. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bá Tường
 
Vol 31, No 4 (2015) The minimum total heating lander Abstract   PDF
Mai Thi Dang
 
Vol 19, No 4 (2003) The model representing the spatial objects based on the fuzzy theory and linguistic variable. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Vĩnh Phước, Lưu Đình Hiệp
 
Vol 18, No 4 (2002) The multimedia conceptual model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Trung Tuấn
 
Vol 20, No 2 (2004) The nonblind and blind equalizers for bilinear and nonlinear systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kỳ Tài
 
Vol 22, No 3 (2006) The number maximal uniquely Hamiltonian graph. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An
 
Vol 17, No 1 (2001) The optimal routing problem in Vietnam telecommunication network. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Trung Tá, Lê Văn Phùng, Lê Đắc Kiên
 
Vol 19, No 2 (2003) The piloting software of ATM (Automatic Teller Machine). Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hoài Anh
 
Vol 31, No 4 (2015) The preservation of good cryptographyic properties of MDS matrix under direct exponent transformation Abstract   PDF
Tran Thi Luong, Nguyen Ngoc Cuong, Luong The Dung
 
Vol 1, No 4 (1985) The program packages for primer information processing, identification of the dynamic characteristic, choosing optimal working regime and design of the agricultural machines Abstract   PDF
Pham Van Lang, Nguyen Huy My, Nguyen Tuan Anh, Tran Minh Chau, Le Sy Hung, Nguyen Thai Hung
 
Vol 18, No 1 (2002) The relationship between direct determination and FD-graph. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Nguyễn Văn Định
 
Vol 21, No 4 (2005) The security internet phone system. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tam, Đào Văn Thành, Phạm Thanh Giang
 
Vol 23, No 1 (2007) The solution that uses combination between hedge algebra and RBF neural network in the multi-conditions fuzzy control method. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà
 
Vol 26, No 3 (2010) The stability and equivalence of cnn architecture for solving 2d hydraulic equation Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thái
 
Vol 18, No 4 (2002) The structured information composition algorithm for the infinite set of keys of binary search trees in node. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Giáo, Phạm Ngọc Hùng, Đỗ Việt Hùng
 
Vol 22, No 4 (2006) The technique of hedge algebras for rule-based system identification. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 21, No 2 (2005) The TimeTableting problem in universities and tabu method. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Minh Trí, Nguyễn Như Hạnh
 
Vol 22, No 3 (2006) The unsteady flow after dam breaking Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Hong Phong, Tran Gia Lich
 
Vol 30, No 1 (2014) The VBLUE queue management mechanism in video environment Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Thang Diep Cao, Hai Thuc Nguyen, Giang Linh Nguyen
 
Vol 10, No 1 (1994) Thiết kế bộ điều khiển tự chỉnh thông số PID trên cơ sở hệ luật Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Bá Dũng
 
Vol 12, No 2 (1996) Thiết kế các ngôn ngữ mô tả và xây dựng cơ sở tri thức cho các phần mềm trợ giúp giải bài toán hình học Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 13, No 3 (1997) Thiết kế hệ thống điều khiển số tối ưu bền vững với phản hồi đầu ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 13, No 2 (1997) Thiết kế và cài đặt giao diện đồ họa trợ giúp học sinh vẽ hình phục vụ học sinh giải bài toán chứng minh hình học phẳng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức
 
Vol 11, No 3 (1995) Thiết kế và cài đặt hệ nén dữ liệu thông minh IDCS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 7, No 1 (1991) Thiết kế và cài đặt hệ quản trị và xử lí dữ liệu - ảnh: DIMS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Giang Vũ Thắng, Ngô Quốc Tạo
 
Vol 21, No 1 (2005) Thiết kế và cài đặt một hệ xử lý vân tay. Abstract
Phương Minh Nam
 
Vol 12, No 4 (1996) Thiết kế và cài đặt một thủ tục mạng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 4, No 3&4 (1988) Thiết bị đo nhiệt độ cao ORP - 16 và ORP - 16 - IC Abstract
Nguyen Van Chau, Nguyen Ky Phuong, Hoang Dac Thang, Nguyen Thai Hung
 
Vol 1, No 4 (1985): Thư viện chương trình xử lí thông tin ban đầu nhận dạng đặc tính động học, chọn chế độ làm việc hợp lí và tính toán thiết kế liên hợp máy nông nghiệp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Lang, Nguyễn Huy Mỹ, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Châu, Lê Sỹ Hùng, Nguyễn Thái Hưng
 
Vol 11, No 3 (1995) Thuật toán giải bài toán điều khiển tối ưu với rang buộc dạng Alternative Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thanh Hà
 
Vol 24, No 3 (2008) Thuật toán hiệu quả khai phá tập mục lợi ích cao trên cấu trúc dữ liệu cây Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Vũ Đức Thi, Nguyễn Huy Đức
 
Vol 6, No 4 (1990) Thuật toán nhận dạng thích nghi các đối tượng trong hệ thị giác máy Abstract
Ngo Quoc Tao, Hoang Kiem
 
Vol 7, No 2 (1991) Thuật toán Systolic cho các phép toán cơ sở dữ liệu quan hệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Nguyễn Ngọc Thuần
 
Vol 14, No 4 (1998) Thuật toán tính tổng theo miền trong xử lý phân tích trực tuyến đối với các kho dữ liệu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban
 
Vol 15, No 1 (1999) Thuật toán đa thức giải một lớp bài toán tối ưu rời rạc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Nghĩa, Võ Văn Tuấn Dũng
 
Vol 13, No 3 (1997) Tích hợp các đại số gia tử cho suy luận ngôn ngữ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 12, No 3 (1996) Tích hợp của các phân bố và toán tử tích hợp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Thành
 
Vol 15, No 2 (1999) Tích hợp kỹ thuật mạng nơ ron và giải thuật di truyền trong phân tích dữ liệu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Trần Ngọc Hà
 
Vol 4, No 3&4 (1988) Tiếng Việt và tin học, quan niệm, giải pháp và cài đặt Abstract
Tran Ba Thai, Ngo Trung Viet
 
Vol 9, No 2 (1993) Tiếp cận hệ thống trong điều khiển các quá trình công nghệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 14, No 4 (1998) Tiếp cận hướng đối tượng cho hệ thống thông tin kho bạc nhà nước Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đinh Lợi, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 13, No 1 (1997) Tìm kiếm trong hệ cơ sở dữ liệu tên họ latin Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phương Minh Nam
 
Vol 12, No 1 (1996) Tính bền vững của các hệ điều khiển nhiều đầu vào nhiều đầu ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 10, No 2 (1994) Tính lồi-lõm của hàm sản xuất một mức với độ co giãn thay thế không đổi Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tô Cẩm Tú
 
Vol 12, No 3 (1996) Tính lý thuyết trường sóng địa chấn trong vỉa than trên mô hình toán Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Công Thăng
 
Vol 14, No 4 (1998) Tính toán quỹ đạo thiết bị bay không người lái Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Văn Từ
 
Vol 1, No 3 (1985) TN-82 — a relational database management system Abstract   PDF
Do Xuan Tho, Dinh Thi Ngoc Thanh
 
Vol 7, No 4 (1991) Toàn số Abstract   PDF
Toàn Toàn số
 
Vol 15, No 4 (1999): Tối ưu hoá cây nhị phân một chiều với thông tin chứa ở các đỉnh trong Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Giáo
 
Vol 15, No 3 (1999) Tối ưu hoá sử dụng mạng nơ ron và ứng dụng trong điều khiển tự động Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 12, No 3 (1996) Tối ưu hóa việc mở rộng quy mô và khai thác một hệ thống Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Lam, Tống Đình Quỳ
 
Vol 14, No 3 (1998) Tổng quan về điều khiển mờ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Bá Dũng, Nguyễn Việt Hương
 
Vol 17, No 4 (2001) Topo method based synthesis of discrete control system with combined modulation. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Định
 
Vol 19, No 3 (2003) Trafic control in ATM networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Minh Sơn
 
Vol 14, No 1 (1998): Trang bìa Abstract   PDF
- -
 
Vol 24, No 2 (2008) Translating natural language queries into SQL queries using semantic grammar. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 17, No 4 (2001) Translation from entities-relationship model to object-oriented data model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Quang
 
Vol 18, No 3 (2002) Translation of relation schemes. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Việt Hùng
 
Vol 20, No 4 (2004) Translation of relation schemes and some related problems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Hoang Son
 
Vol 1, No 1 (1985) Translations of relation schemes Abstract   PDF
Ho Thuan, Le Van Bao
 
Vol 5, No 2 (1989) Truyền dẫn tín hiệu tương tự dồn kênh Abstract
Phi Manh Loi
 
Vol 21, No 4 (2005) Tưởng nhớ GS. TSKH Nguyễn Thúc Loan Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 18, No 3 (2002) Tuple grouping Boolean dependences. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Mạnh Xuân, Nguyễn Văn Tảo
 
Vol 21, No 2 (2005) Two algorithm of calculating area and volume in GIS. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Lê Quốc Hưng
 
Vol 22, No 2 (2006) Two approaches to the nonlinear functions approximation problem. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Công Cường, Dương Thăng Long, Hoàng Việt Long
 
Vol 23, No 1 (2007) Type 2 approximate functional dependency and the outliers with functional dependency. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy
 
Vol 15, No 2 (1999) Ứng dụng chu tuyến vào việc loại bỏ đối tượng nhỏ trong quá trình véc tơ hoá tự động Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Năng Toàn
 
Vol 11, No 4 (1995) Ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán vào quản lí và kiểm soát hệ thống điện quốc gia Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
 
Vol 12, No 2 (1996) Ứng dụng hàm nhậy loga đánh giá dự trữ ổn định các hệ điều khiển một vòng với thông số biến đổi theo thời gian Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 13, No 3 (1997) Ứng dụng luật điều khiển mờ trong quá trình quyết định đường đi trên mạng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 11, No 3 (1995) Ứng dụng phương pháp thành phần đối xứng trong nghiên cứu các hệ hai kênh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 8, No 1 (1992) Ứng dụng phương pháp tiệm cận hệ thống trong điều khiển quá trình công nghệ nhiệt điện Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 15, No 4 (1999): Ứng dụng thuật toán tự thích nghi gạt giao thoa trong kênh pha đinh lựa chọn Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoài Nam
 
Vol 14, No 3 (1998) Ứng dụng đại số gia tử đốl sánh các giá trị ngôn ngữ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 25, No 4 (2009) Unify data end establish similarity relation in lingustic databases upon helge-algebra-based Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Lê Xuân Vinh, Nguyễn Công Hào
 
Vol 24, No 3 (2008) Ước lượng các tham số ổn định và điều khiển của máy bay từ dữ liệu bay thử nghiệm Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Đình Trí, Lê Thị Minh Nghĩa
 
Vol 23, No 3 (2007) Use genetic algorithm to determine optimal weights of integrated operation in fuzzycontrol method using hedge algebras. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà, Vũ Như Lân
 
Vol 18, No 3 (2002) Using linear discriminant analysis method based on genetic algorithms to solve the classifying problem in medical field. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Phúc, Doãn Hồ Liên, Cao Văn Viên, Cù Thu Thủy
 
Vol 32, No 2 (2016) USING SUM MATCH KERNEL WITH BALANCED LABEL TREE FOR LARGE-SCALE IMAGE CLASSIFICATION Abstract   PDF
Tien-Dung Mai
 
Vol 9, No 3 (1993) Vài nét tổng quan về những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng mạng xử lí tin quốc gia Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thượng Cát
 
Vol 7, No 2 (1991) Vài nhận xét về việc ứng dụng lý thuyết quá trình dừng để xử lí các tín hiệu số Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đăng Cầu
 
Vol 5, No 2 (1989) Vai trò của thiết kế tổng thể trong ứng dụng tin học vào quản lí xí nghiệp Abstract
Nguyen Tuan Hoa, Vu Duy Man
 
Vol 1, No 4 (1985): Vấn đề mở rộng đại số quan hệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Hải Bắc
 
Vol 3, No 2 (1987) Vấn đề chữ Việt trên máy tính Abstract
Ngo Trung Viet
 
Vol 27, No 2 (2011) VCCA-2011 Call for papers Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 1, No 4 (1985): Về áp dụng lý thuyết tập mờ trong mô hình quan hệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Tiến Vương
 
Vol 5, No 3 (1989) Về bài toán thu hồi đầu tư và ứng dụng trong vay – thanh toán nợ Abstract
Le Xuan Lam
 
Vol 10, No 1 (1994) Về bàn phím máy tính cho chữ Việt Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Trung Việt, James Do, Ngô Thanh Nhàn, Hoàng Công Thành
 
Vol 10, No 2 (1994) Về các phép mã hóa hợp lý Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Hữu Nghĩa
 
Vol 7, No 4 (1991) Về các phép mã hóa hợp lý trong tiến trình thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu Abstract   PDF
Huỳnh Hữu Nghĩa
 
Vol 8, No 2 (1992) Về các quan hệ tối giản ở dạng không chuẩn một Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thái Sơn
 
Vol 13, No 4 (1997) Về giải thuật so sánh hai từ trong thuật toán truy nguyên đồng nhất Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phương Minh Nam, Lê Tiến Vương
 
Vol 6, No 3 (1990) Về hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trong không gian LP(W) Abstract
Nguyen Buong
 
Vol 11, No 1 (1995) Về khoảng cách giữa các giá trị của biến ngôn ngữ trong đại số gia tử Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một bài toán biểu diễn tri thức tự nhiên Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Chí Vân
 
Vol 9, No 1 (1993) Về một bài toán thiết kế phương án minimax kiểm tra nghiệm thu thống kê Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một bài toán tiết kiệm và tiêu dùng với thời gian rời rạc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Văn Cường, Trần Thành Trai, Nguyễn Kim Khôi
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một cách tiếp cận cơ sở dữ liệu thiếu thông tin Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Đức Hùng, Lê Tiến Vương
 
Vol 3, No 2 (1987) Về một lớp mô hình tối ưu và ứng dụng Abstract
Ta Van Tu
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một mô hình dự báo trong kế hoạch hóa việc huy động và hoàn vốn đầu tư Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quý Hỷ, Lê Xuân Lam
 
Vol 1, No 4 (1985): Về một phương pháp kết hợp ngôn ngữ dữ liệu với ngôn ngữ lập trình Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tâng
 
Vol 10, No 4 (1994) Về một phương pháp điều khiển cựu trị hội tụ nhanh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 9, No 2 (1993) Về một phương pháp điều khiển truy nhập trong cơ sở dữ liệu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Thị Hồng Hạnh
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một thuật toán chặt khúc chuỗi thời gian thành các đoạn tự hồi quy AR(p) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồ Quỳnh, Nguyễn Trung Hòa
 
Vol 12, No 1 (1996) Về một thuật toán mô phỏng mô hình tự hồi quy AR(p) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trung Hòa
 
Vol 10, No 1 (1994) Về một thuật toán đánh giá bậc hệ động lực tuyến tính Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Chấn Hưng
 
Vol 24, No 3 (2008) Về một thuật toán điều khiển trượt rô bốt dư dẫn động Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Quang Hoàng, Lê Đức Đạt, Trần Hoàng Nam
 
Vol 13, No 4 (1997) Về một ứng dụng của vector time trong các hệ CSDL phân tán Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
 
Vol 10, No 4 (1994) Về một xấp xỉ ước lượng Bayes trong mô hình thống kê phi tuyến Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 6, No 1 (1990) Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học Abstract
Bach Hung Khang
 
Vol 21, No 1 (2005) Về quan hệ giữa tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử với một dạng tập mờ loại hai khác. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng
 
Vol 13, No 1 (1997) Về sai số của mô hình mờ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 3, No 1 (1987) Về sự hội tụ của một sơ đồ sai phân đối với bài toán biên phi tuyến loại Parabol Abstract
Le Thien Pho
 
Vol 15, No 1 (1999) Về ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Mathematica trong xích Maxkov Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Long, Ung Ngọc Quang
 
Vol 11, No 4 (1995) Về ước lượng Bayes của phương sai trong mô hình thống kês Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 14, No 2 (1998) Về ước lượng Bayes của tham ẩn hỗn hợp trong mô hình hồi quy phi tuyến nhiều chiều Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 4, No 3&4 (1988) Về việc thiết kế một trình biên dịch ngôn ngữ C Abstract
Nguyen Chi Cong, Nguyen Viet Hai, Doan Ngoc Lien
 
Vol 6, No 2 (1990) Về xây dựng hệ thông tin văn phòng Abstract
Ngo Trung Viet
 
Vol 10, No 4 (1994) Về định lý tương đương trong lớp các phụ thuộc Bool dương đa trị Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Loãn, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 1, No 4 (1985): Viện các vấn đề về điều khiển Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Huy Mỹ
 
Vol 25, No 1 (2009) Vietnamese handwritten character recognition by combining SVM classifers Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh Phương, Ngô Quốc Tạo, Lương Chi Mai
 
901 - 1050 of 1082 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>