Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 2 (1991) Thuật toán Systolic cho các phép toán cơ sở dữ liệu quan hệ Abstract
Đoàn Văn Ban, Nguyễn Ngọc Thuần
 
Vol 14, No 4 (1998) Thuật toán tính tổng theo miền trong xử lý phân tích trực tuyến đối với các kho dữ liệu Abstract
Đoàn Văn Ban
 
Vol 15, No 1 (1999) Thuật toán đa thức giải một lớp bài toán tối ưu rời rạc Abstract
Nguyễn Đức Nghĩa, Võ Văn Tuấn Dũng
 
Vol 13, No 3 (1997) Tích hợp các đại số gia tử cho suy luận ngôn ngữ Abstract
Trần Đình Khang
 
Vol 12, No 3 (1996) Tích hợp của các phân bố và toán tử tích hợp Abstract
Đỗ Văn Thành
 
Vol 15, No 2 (1999) Tích hợp kỹ thuật mạng nơ ron và giải thuật di truyền trong phân tích dữ liệu Abstract
Nguyễn Thanh Thủy, Trần Ngọc Hà
 
Vol 9, No 2 (1993) Tiếp cận hệ thống trong điều khiển các quá trình công nghệ Abstract
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 14, No 4 (1998) Tiếp cận hướng đối tượng cho hệ thống thông tin kho bạc nhà nước Abstract
Phan Đinh Lợi, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 13, No 1 (1997) Tìm kiếm trong hệ cơ sở dữ liệu tên họ latin Abstract
Phương Minh Nam
 
Vol 12, No 1 (1996) Tính bền vững của các hệ điều khiển nhiều đầu vào nhiều đầu ra Abstract
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 10, No 2 (1994) Tính lồi-lõm của hàm sản xuất một mức với độ co giãn thay thế không đổi Abstract
Tô Cẩm Tú
 
Vol 12, No 3 (1996) Tính lý thuyết trường sóng địa chấn trong vỉa than trên mô hình toán Abstract
Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Công Thăng
 
Vol 14, No 4 (1998) Tính toán quỹ đạo thiết bị bay không người lái Abstract
Phan Văn Từ
 
Vol 1, No 3 (1985) TN-82 — a relational database management system Abstract   PDF
Do Xuan Tho, Dinh Thi Ngoc Thanh
 
Vol 7, No 4 (1991) Toàn số Abstract   PDF
Toàn Toàn số
 
Vol 15, No 4 (1999): T Tối ưu hoá cây nhị phân một chiều với thông tin chứa ở các đỉnh trong Abstract
Đỗ Đức Giáo
 
Vol 15, No 3 (1999) Tối ưu hoá sử dụng mạng nơ ron và ứng dụng trong điều khiển tự động Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 12, No 3 (1996) Tối ưu hóa việc mở rộng quy mô và khai thác một hệ thống Abstract
Lê Xuân Lam, Tống Đình Quỳ
 
Vol 14, No 3 (1998) Tổng quan về điều khiển mờ Abstract
Lê Bá Dũng, Nguyễn Việt Hương
 
Vol 17, No 4 (2001) Topo method based synthesis of discrete control system with combined modulation. Abstract   PDF
Nguyễn Công Định
 
Vol 19, No 3 (2003) Trafic control in ATM networks. Abstract   PDF
Đinh Minh Sơn
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Trang bìa Abstract   PDF
- -
 
Vol 24, No 2 (2008) Translating natural language queries into SQL queries using semantic grammar. Abstract   PDF
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 17, No 4 (2001) Translation from entities-relationship model to object-oriented data model. Abstract   PDF
Hoàng Quang
 
Vol 18, No 3 (2002) Translation of relation schemes. Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Việt Hùng
 
Vol 20, No 4 (2004) Translation of relation schemes and some related problems. Abstract   PDF
Nguyen Hoang Son
 
Vol 1, No 1 (1985) Translations of relation schemes Abstract   PDF
Ho Thuan, Le Van Bao
 
Vol 21, No 4 (2005) Tưởng nhớ GS. TSKH Nguyễn Thúc Loan Abstract   PDF
- -
 
Vol 18, No 3 (2002) Tuple grouping Boolean dependences. Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Mạnh Xuân, Nguyễn Văn Tảo
 
Vol 21, No 2 (2005) Two algorithm of calculating area and volume in GIS. Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Lê Quốc Hưng
 
Vol 22, No 2 (2006) Two approaches to the nonlinear functions approximation problem. Abstract   PDF
Bùi Công Cường, Dương Thăng Long, Hoàng Việt Long
 
Vol 23, No 1 (2007) Type 2 approximate functional dependency and the outliers with functional dependency. Abstract   PDF
Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy
 
Vol 15, No 2 (1999) Ứng dụng chu tuyến vào việc loại bỏ đối tượng nhỏ trong quá trình véc tơ hoá tự động Abstract
Đỗ Năng Toàn
 
Vol 11, No 4 (1995) Ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán vào quản lí và kiểm soát hệ thống điện quốc gia Abstract
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
 
Vol 12, No 2 (1996) Ứng dụng hàm nhậy loga đánh giá dự trữ ổn định các hệ điều khiển một vòng với thông số biến đổi theo thời gian Abstract
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 13, No 3 (1997) Ứng dụng luật điều khiển mờ trong quá trình quyết định đường đi trên mạng Abstract
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 11, No 3 (1995) Ứng dụng phương pháp thành phần đối xứng trong nghiên cứu các hệ hai kênh Abstract
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 8, No 1 (1992) Ứng dụng phương pháp tiệm cận hệ thống trong điều khiển quá trình công nghệ nhiệt điện Abstract
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 15, No 4 (1999): T Ứng dụng thuật toán tự thích nghi gạt giao thoa trong kênh pha đinh lựa chọn Abstract
Nguyễn Hoài Nam
 
Vol 14, No 3 (1998) Ứng dụng đại số gia tử đốl sánh các giá trị ngôn ngữ Abstract
Trần Đình Khang
 
Vol 25, No 4 (2009) Unify data end establish similarity relation in lingustic databases upon helge-algebra-based Abstract   PDF
Nguyễn Cát Hồ, Lê Xuân Vinh, Nguyễn Công Hào
 
Vol 24, No 3 (2008) Ước lượng các tham số ổn định và điều khiển của máy bay từ dữ liệu bay thử nghiệm Abstract
Ngô Đình Trí, Lê Thị Minh Nghĩa
 
Vol 23, No 3 (2007) Use genetic algorithm to determine optimal weights of integrated operation in fuzzycontrol method using hedge algebras. Abstract   PDF
Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà, Vũ Như Lân
 
Vol 18, No 3 (2002) Using linear discriminant analysis method based on genetic algorithms to solve the classifying problem in medical field. Abstract   PDF
Nguyễn Công Phúc, Doãn Hồ Liên, Cao Văn Viên, Cù Thu Thủy
 
Vol 32, No 2 (2016) USING SUM MATCH KERNEL WITH BALANCED LABEL TREE FOR LARGE-SCALE IMAGE CLASSIFICATION Abstract   PDF
Tien-Dung Mai
 
Vol 9, No 3 (1993) Vài nét tổng quan về những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng mạng xử lí tin quốc gia Abstract
Phạm Thượng Cát
 
Vol 7, No 2 (1991) Vài nhận xét về việc ứng dụng lý thuyết quá trình dừng để xử lí các tín hiệu số Abstract
Phan Đăng Cầu
 
Vol 1, No 4 (1985): Volume 1, Number 4, 1985 Vấn đề mở rộng đại số quan hệ Abstract
Phạm Hải Bắc
 
Vol 27, No 2 (2011) VCCA-2011 Call for papers Abstract   PDF
- -
 
Vol 1, No 4 (1985): Volume 1, Number 4, 1985 Về áp dụng lý thuyết tập mờ trong mô hình quan hệ Abstract
Lê Tiến Vương
 
Vol 10, No 1 (1994) Về bàn phím máy tính cho chữ Việt Abstract
Ngô Trung Việt, James Do, Ngô Thanh Nhàn, Hoàng Công Thành
 
Vol 10, No 2 (1994) Về các phép mã hóa hợp lý Abstract
Huỳnh Hữu Nghĩa
 
Vol 7, No 4 (1991) Về các phép mã hóa hợp lý trong tiến trình thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu Abstract   PDF
Huỳnh Hữu Nghĩa
 
Vol 8, No 2 (1992) Về các quan hệ tối giản ở dạng không chuẩn một Abstract
Trần Thái Sơn
 
Vol 13, No 4 (1997) Về giải thuật so sánh hai từ trong thuật toán truy nguyên đồng nhất Abstract
Phương Minh Nam, Lê Tiến Vương
 
Vol 11, No 1 (1995) Về khoảng cách giữa các giá trị của biến ngôn ngữ trong đại số gia tử Abstract
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một bài toán biểu diễn tri thức tự nhiên Abstract
Phan Chí Vân
 
Vol 9, No 1 (1993) Về một bài toán thiết kế phương án minimax kiểm tra nghiệm thu thống kê Abstract
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một bài toán tiết kiệm và tiêu dùng với thời gian rời rạc Abstract
Lê Văn Cường, Trần Thành Trai, Nguyễn Kim Khôi
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một cách tiếp cận cơ sở dữ liệu thiếu thông tin Abstract
Trương Đức Hùng, Lê Tiến Vương
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một mô hình dự báo trong kế hoạch hóa việc huy động và hoàn vốn đầu tư Abstract
Nguyễn Quý Hỷ, Lê Xuân Lam
 
Vol 1, No 4 (1985): Volume 1, Number 4, 1985 Về một phương pháp kết hợp ngôn ngữ dữ liệu với ngôn ngữ lập trình Abstract
Nguyễn Văn Tâng
 
Vol 10, No 4 (1994) Về một phương pháp điều khiển cựu trị hội tụ nhanh Abstract
Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 9, No 2 (1993) Về một phương pháp điều khiển truy nhập trong cơ sở dữ liệu Abstract
Đào Thị Hồng Hạnh
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một thuật toán chặt khúc chuỗi thời gian thành các đoạn tự hồi quy AR(p) Abstract
Nguyễn Hồ Quỳnh, Nguyễn Trung Hòa
 
Vol 12, No 1 (1996) Về một thuật toán mô phỏng mô hình tự hồi quy AR(p) Abstract
Nguyễn Trung Hòa
 
Vol 10, No 1 (1994) Về một thuật toán đánh giá bậc hệ động lực tuyến tính Abstract
Vũ Chấn Hưng
 
Vol 24, No 3 (2008) Về một thuật toán điều khiển trượt rô bốt dư dẫn động Abstract
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Quang Hoàng, Lê Đức Đạt, Trần Hoàng Nam
 
Vol 13, No 4 (1997) Về một ứng dụng của vector time trong các hệ CSDL phân tán Abstract
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
 
Vol 10, No 4 (1994) Về một xấp xỉ ước lượng Bayes trong mô hình thống kê phi tuyến Abstract
Ung Ngọc Quang
 
Vol 21, No 1 (2005) Về quan hệ giữa tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử với một dạng tập mờ loại hai khác. Abstract   PDF
Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng
 
Vol 13, No 1 (1997) Về sai số của mô hình mờ Abstract
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 15, No 1 (1999) Về ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Mathematica trong xích Maxkov Abstract
Nguyễn Việt Long, Ung Ngọc Quang
 
Vol 11, No 4 (1995) Về ước lượng Bayes của phương sai trong mô hình thống kês Abstract
Ung Ngọc Quang
 
Vol 14, No 2 (1998) Về ước lượng Bayes của tham ẩn hỗn hợp trong mô hình hồi quy phi tuyến nhiều chiều Abstract
Ung Ngọc Quang
 
Vol 10, No 4 (1994) Về định lý tương đương trong lớp các phụ thuộc Bool dương đa trị Abstract
Vũ Ngọc Loãn, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 1, No 4 (1985): Volume 1, Number 4, 1985 Viện các vấn đề về điều khiển Abstract
Nguyễn Huy Mỹ
 
Vol 25, No 1 (2009) Vietnamese handwritten character recognition by combining SVM classifers Abstract   PDF
Phạm Anh Phương, Ngô Quốc Tạo, Lương Chi Mai
 
Vol 30, No 1 (2014) Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution Abstract   PDF
Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong
 
Vol 19, No 4 (2003) Vietnamese tone identification. Abstract   PDF
Đoàn Phan Long, Nguyễn Ngọc San
 
Vol 16, No 2 (2000) Virtual machine - ·tool for diagnosing and destrying computer viruses. Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang
 
Vol 26, No 4 (2010) Walking planning for biped robot hubot Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Nhựt, Chung Tan Lam
 
Vol 7, No 4 (1991) Xây dựng các hệ tri thức y học cổ truyền Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng Phương
 
Vol 15, No 3 (1999) Xây dựng chương trình thiết kế ảnh Fractal trực quan Abstract
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoài
 
Vol 24, No 3 (2008) Xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dũ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ Abstract
Nguyễn Thu Anh, Trần Thái Sơn, Lê Quốc Thái, Lê Ngọc Thắng
 
Vol 13, No 1 (1997) Xây dựng hàm đo trên đại số gia tử và ứng dụng trong lập luận ngôn ngữ Abstract
Trần Đình Khang
 
Vol 8, No 1 (1992) Xây dựng hệ trợ giúp tính toán thông minh Abstract
Trần Đình Khang, Nguyễn Quang Sơn, Hoàng Văn Kiếm
 
Vol 11, No 3 (1995) Xây dựng một thủ tục truyền số liệu song công Abstract
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 12, No 2 (1996) Xử lý băng địa chấn bị nhiễu bằng phương pháp thống kê Abstract
Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Công Thăng
 
Vol 13, No 1 (1997) Đề nghị một phương pháp xây dựng phần mềm dạy học Abstract
Đỗ Văn Thành, Ngô Ánh Tuyết
 
Vol 12, No 3 (1996) Điều khiển bền vững hệ mimo với bất định đầu vào Abstract
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 11, No 4 (1995) Điều khiển bền vững tối ưu bình phương với phản hồi đầu ra Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 11, No 1 (1995) Điều khiển các dây chuyền sản xuất linh hoạt Abstract
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 11, No 1 (1995) Điều khiển giá giảm đảm bảo các hệ thống với thông số bất định Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 14, No 2 (1998) Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 15, No 1 (1999) Điều khiển PID hai mức với điều kiện hạn chế modan Abstract
Thái Quang Vinh
 
Vol 21, No 1 (2005) Điều khiển sử dụng đại số gia tử. Abstract   PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Điểu khiển thích nghi các hê thống phi tuyến cấu trúc thay đổi sử dụng hệ thống mờ nơ ron. Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 14, No 2 (1998) Điều khiển tối ưu phi tuyến sử dụng mạng nơron Abstract
Vũ Như Lân
 
Vol 13, No 2 (1997) Điều khiển trên cơ sở lọc hai mức với mô hình nhiễu quan sát mở rộng Abstract
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 10, No 3 (1994) Điều khiển tự thích nghi hệ động lực tuyến tính có cấu trúc và thông số không thay đổi Abstract
Vũ Chấn Hưng
 
Vol 13, No 4 (1997) Điều khiển được trong các hệ thống lớn Abstract
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 14, No 4 (1998) Độ phức tạp otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy Abstract
Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn
 
Vol 15, No 4 (1999): T Đồng nhất hoá các đường đặc tính uốn của cánh quay trực thăng dựa theo kết quả của phương pháp kiểm thử tần số Abstract
Lê Thế Sơn
 
901 - 1004 of 1004 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology