Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 1 (1997) On the nonkeys Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 17, No 2 (2001) On the Oracle - Discoverer - a tool for exploiting database. Abstract   PDF
Trần Thị Phiến
 
Vol 33, No 1 (2017) ON THE REAL-WORLD-SEMANTICS INTERPRETABILITY OF FUZZY RULE BASED SYSTEMS UNDER FUZZY SET APPROACH AND HEDGE ALGEBRA APPROACH Abstract
Nguyen Thu Anh, Nguyen Cat Ho
 
Vol 17, No 4 (2001) On the relation between dependence inference and logic inference. Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Đàm Gia Mạnh, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 14, No 4 (1998) On the relatively Pseudo-complement operation in finite RHAs Abstract
Hồ Anh Minh, Huỳnh Văn Nam
 
Vol 1, No 3 (1985) On the selection of the regularization parameter for Hammerstein’s equation Abstract   PDF
Nguyen Buong
 
Vol 31, No 1 (2015) On the stability of inverter-based microgrids via LMI optimization Abstract   PDF
Truong Duc Trung, Miguel Parada Contzen
 
Vol 13, No 4 (1997) On the stoppage rule in solution for monotone ill-posed problems Abstract
Nguyễn Bường
 
Vol 20, No 3 (2004) On the supremum, infimum of two incomparable elements of non-homogeneous hedge algebras. Abstract   PDF
Lê Xuân Vinh
 
Vol 1, No 1 (1985) On two problems over polyhedral convex sets Abstract   PDF
Tran Vu Thieu
 
Vol 23, No 4 (2007) One effective way of choosing training set and algorithm on building a decision tree for data mining. Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Lê Mạnh Thạnh, Lê Văn Tườnh Lân
 
Vol 17, No 1 (2001) Optimal flow control using dynamic models for asynchronous transfer mode networks. Abstract   PDF
Đặng Công Trạm, Chu Văn Hỷ
 
Vol 19, No 2 (2003) Optimal routing for ATM networks. Abstract   PDF
Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tất Đắc
 
Vol 16, No 2 (2000) Optima,l scheduling for asynchronous transfer mode switches using neural networks. Abstract   PDF
Đặng Công Trạm, Chu Văn Hỷ
 
Vol 16, No 3 (2000) Optimization for one dimensional binary search tree in the finite set of keys. Abstract   PDF
Đỗ Đức Giáo, Đặng Thị Nga, Vũ Lê Tú
 
Vol 25, No 3 (2009) Optimization of object queries containing path expressions Abstract
Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban
 
Vol 27, No 1 (2011) Optimization of parallel manipulators using genetic algorithms Abstract   PDF
Nguyễn Minh Thạnh, Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Hoài Quốc, Nguyễn Xuân Vinh
 
Vol 19, No 3 (2003) Optimization problems in telecommunication networks: A classification study. Abstract   PDF
Ngô Đông Hải
 
Vol 19, No 4 (2003) Optimization problems in telecommunication networks: A classification study. Abstract   PDF
Lê Văn Sơn, Nguyễn Quang Thanh
 
Vol 17, No 3 (2001) Optimization schedule database. Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Mậu Hân
 
Vol 27, No 1 (2011) Optimization technique for finding conditional expression using nested indexes Abstract   PDF
Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban
 
Vol 16, No 1 (2000) Optimization the reliability and the cost of computer networks. Abstract   PDF
Hồ Khánh Lâm
 
Vol 28, No 3 (2012) Optimizing occupied memory of embedded software in the design phase Abstract   PDF
Phạm Văn Hưởng, Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Ngọc Thanh
 
Vol 16, No 2 (2000) Orientation of the minutia on fingerprin image Abstract   PDF
Ngô Tứ Thành
 
Vol 30, No 4 (2014) Papers published in Journal of Computer Science and Cybernetics: 1984-2014 Abstract   PDF
- -
 
Vol 23, No 2 (2007) Parallel algorithms development for association rule mining Abstract   PDF
Nguyễn Long Giang
 
Vol 20, No 1 (2004) Parallel genetic algorithm for solving the combinational logic circuit design problem on supercluster. Abstract
Trần Văn Lăng, Nguyễn Hoàng Oanh
 
Vol 20, No 2 (2004) Parallel mining for fuzzy association rules. Abstract   PDF
Phan Xuan Hieu, Hà Quang Thụy
 
Vol 10, No 3 (1994) Parallel object classification algorithms in images Abstract
Luong Chi Mai
 
Vol 18, No 2 (2002) Parameter identification of dynamical systems with regulaization. Abstract   PDF
Nguyễn Bé, Nguyễn Kỳ Tài, Võ Thị Thu Sương, Trần Như Hồng
 
Vol 20, No 3 (2004) Parameter identification of fuzzy linear regression models using adjoint technique. Abstract   PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 17, No 1 (2001) Parametric extrapolation as a parallel method in mathematical physics. Abstract   PDF
Đặng Quang Á
 
Vol 18, No 1 (2002) Parametric extrapolation method for degenerate system of linear algebraic equations Abstract   PDF
Đặng Quang Á
 
Vol 28, No 4 (2012) Parsing complex - compound sentences with an extension of Vietnamese link parser combined with discourse segmenter Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 32, No 4 (2016) PASSWORD ENCRYPTION BASED ON DYNAMIC GRAPH LABELING PRIORITY GENERATION (D.G.L.P.G.) TECHNIQUE Abstract
Sanjay Kumar Pal, Nupur Chakraborty
 
Vol 18, No 1 (2002) Performance comparison of error control schemes in computer communication networks. Abstract   PDF
Nguyễn Đình Việt
 
Vol 28, No 2 (2012) Performance improvement of handover integration of FMIPv6 in HMIPv6 Abstract   PDF
Đào Văn Thành, Nguyễn Văn Tam, Vũ Duy Lợi
 
Vol 13, No 4 (1997) Phần mềm thẩm định dự toán và quyết toán công trình xây dựng cơ bản Abstract
Trần Văn Ngọc
 
Vol 21, No 1 (2005) Phân tích dữ liệu video số dựa trên mô hình phân cấp dữ liệu. Abstract   PDF
Nguyễn Lãm, Lý Quốc Ngọc
 
Vol 21, No 1 (2005) Phân tích trang văn bản dựa vào mẫu. Abstract   PDF
Đỗ Năng Toàn, Lương Chi Mai
 
Vol 14, No 4 (1998) Phép kéo theo trên dàn con X2 của dàn phân phối RHA Abstract
Đào Thu Hòa
 
Vol 31, No 3 (2015) Phrasal semantic distance for vietnamese textual document retrieval Abstract   PDF
Tuyen Thi-Thanh Do, Dang Tuan Nguyen
 
Vol 7, No 1 (1991) Phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu quan hệ mở rộng Abstract
Đinh Thị Ngọc Thanh
 
Vol 8, No 1 (1992) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kì dị với nhân Hilbert trong không gian L2 Abstract
Lê Xuân Quảng
 
Vol 10, No 4 (1994) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kỳ dị Fredholm loại III Abstract
Lê Xuân Quảng
 
Vol 13, No 3 (1997) Phương pháp gần đúng giải bài toán truyền sóng ứng dụng trong thăm dò địa chấn Abstract
Lê Xuân Quảng
 
Vol 15, No 2 (1999) Phương pháp giải một lớp bài toán quy hoạch nguyên có cấu trúc đặc biệt Abstract
Võ Văn Tuấn Dũng, Trần Vũ Thiệu
 
Vol 12, No 4 (1996) Phương pháp thiết kế giá kì vọng cho hệ thống với thông số bất định Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 12, No 1 (1996) Phương pháp tổng hợp bộ điều chỉnh robust PID thông qua phân rã D Abstract
Lê Hùng Lân
 
Vol 15, No 4 (1999): T Phương pháp xây dựng công cụ tra cứu và tìm kiếm nhanh các trang web trên internet/intranet Abstract
Ngô Trần Anh
 
Vol 13, No 3 (1997) Phương pháp xây dựng miền ổn định robust Abstract
Lê Hùng Lân
 
Vol 7, No 4 (1991) Phương pháp xây dựng thuật toán điều khiển robot tọa độ cầu khớp phẳng trên mô hình động học theo ba phương x, y, z Abstract   PDF
Lê Minh Hùng, Phạm Khắc Huy
 
Vol 13, No 2 (1997) Phương pháp đối ngẫu giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính với rang buộc dạng Alternative Abstract
Vũ Thanh Hà
 
Vol 30, No 4 (2014) Picture fuzzy sets Abstract   PDF
Bùi Công Cường
 
Vol 16, No 3 (2000) Point pattern and application for recorgnition of Vietnamese characters Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Kỷ
 
Vol 32, No 2 (2016) Position Location technique in Non-Line-of-Sight Environments for Wireless Sensor Networks Abstract
Hoc Thai Nguyen, Levendovszky János
 
Vol 20, No 2 (2004) Power control for mobile DS-CDMA systems. Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Hải, Phạm Đạo
 
Vol 29, No 3 (2013) Predict the location of moving objects using mining association rules of movement patterns Abstract   PDF
Phuong Tien Nguyen, Duc Van Dang
 
Vol 1, No 1 (1985) Preface Abstract   PDF
Phan Dinh Dieu
 
Vol 23, No 2 (2007) Preparing the data for building digital video databases Abstract   PDF
Lê Xuân Cương, Đỗ Trung Tuấn, Đỗ Xuân Tiến
 
Vol 18, No 1 (2002) Principle of the model separation with IF - THEN rule and its application for control of thenonlinear systems. Abstract   PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 17, No 2 (2001) Probabilistic reasoning based on layers of knowledge base. Abstract   PDF
Trần Đình Quế
 
Vol 27, No 3 (2011) Problem analysis and solution for performance improvement in multi-hop ad hoc network Abstract   PDF
Phạm Thanh Giang, Phạm Minh Vĩ, Nguyễn Văn Tam
 
Vol 22, No 4 (2006) Proposed modifications of the cyk algorithm for the vietnamese parsing. Abstract   PDF
Đinh Thị Phương Thu, Hoàng Vĩnh Sơn, Huỳnh Quyết Thắng
 
Vol 32, No 4 (2016) QUALITY OF TRANSMISSION AWARE ROUTING IN AD HOC NETWORKS BASED ON CROSS-LAYER MODEL COMBINED WITH THE STATIC AGENT Abstract
Le Huu Binh, Vo Thanh Tu, Nguyen Van Tam
 
Vol 12, No 3 (1996) Quelques resultants additionnels sur les clés d’un schema de relation Abstract
Hồ Thuần, Malki Mimoun
 
Vol 19, No 3 (2003) Query optimization in deductive databases by magic-sets transformation. Abstract   PDF
Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn
 
Vol 22, No 3 (2006) Querying relational databases using conceptual graph. Abstract   PDF
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 18, No 2 (2002) Queuning network theory and its application to communication systems. Abstract   PDF
Lươmg Hồng Khanh, Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 22, No 2 (2006) Real-coded Genetic Algorithms with Simulated Binary Crossover Operator. Abstract   PDF
Vũ Mạnh Xuân, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 29, No 3 (2013) Real-time hand gesture recognition Abstract   PDF
Ngọc Trần Nguyên
 
Vol 32, No 3 (2016) Real-Time Table Plane Detection Using Accelerometer Information And Organized Point Cloud Data From Kinect Sensor Abstract
Le Van Hung, Vlaminck Michiel, Vu Hai, Nguyen Thi Thuy, Le Thi Lan, Tran Thi Thanh Hai, Luong Quang Hiep, Veelaert Peter, Wilfried Philips
 
Vol 10, No 2 (1994) Reasoning in knowledge bases with external and internal uncertainties Abstract
Phan Đinh Dieu, Tran Dinh Que
 
Vol 17, No 1 (2001) Reasoning knowledge systems on F-rules. Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Thủy, Phan Dương Hiệu
 
Vol 19, No 2 (2003) Recognition of vietnamese words with different tones. Abstract   PDF
Đặng Ngọc Đức, Lương Chi Mai
 
Vol 18, No 3 (2002) Recognizing dominating cycles in NP-hard Abstract   PDF
Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An
 
Vol 14, No 2 (1998) Recognizing some geometrical objects from a discrete set of polygons Abstract
Ngô Hoàng Huy, Ngô Quốc Tạo
 
Vol 25, No 3 (2009) Recombination operators in generic algorithm for solving bounded diameter minimum spanning problem Abstract   PDF
Huỳnh Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Nghĩa
 
Vol 22, No 4 (2006) Reconstruct 3D objects from 2D images. Abstract   PDF
Đỗ Năng Toàn
 
Vol 7, No 3 (1991) References, News Abstract   PDF
Giới thiệu, Tin tức
 
Vol 19, No 2 (2003) Regular omega-languages and finite monoids having infinite products. Abstract   PDF
Phan Trung Huy, Nguyễn Quý Khang
 
Vol 22, No 4 (2006) Reinforced learning in decision-based neural networks for face recognition. Abstract   PDF
Bùi Công Cường, Phí Anh Quân
 
Vol 30, No 1 (2014) Relation extraction in vietnamese text using label propagation. Abstract   PDF
Sam Chan Rathany, Lê Thanh Hương, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thành Long, Trịnh Minh Dũng
 
Vol 17, No 4 (2001) Relation scheme that has a unique key. Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Thái
 
Vol 17, No 4 (2001) Relational algebra and a point of view for using null value in a fuzzy database model. Abstract   PDF
Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà
 
Vol 30, No 2 (2014) Representation of approximate functional dependencies using partitions, discernibility matrix and association rules Abstract
Tran Duy Anh
 
Vol 22, No 2 (2006) Research and development of automation at the Institute of Information technology for past 30 years. Abstract   PDF
Phạm Thượng Cát
 
Vol 28, No 3 (2012) Research on compression image in LCD to improve image quality. Abstract   PDF
Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Hoàng - Lan
 
Vol 30, No 2 (2014) Retranslating number expression unknown word in Chinese-Vietnamese statistical machine translation Abstract
Phước Thanh Trần, Điền Đinh
 
Vol 12, No 2 (1996) Revelation of seismogenic zones after geological and geophysical data Abstract
Cao Đình Triều
 
Vol 30, No 4 (2014) Review paper: An overview and the time-optimal cruising trajectory planning Abstract   PDF
Janos Somlo
 
Vol 30, No 4 (2014) Review paper: General overview of control problems in wind power plants Abstract   PDF
Nguyen Phung Quang
 
Vol 30, No 4 (2014) Reviewers of 2014 Abstract   PDF
- -
 
Vol 26, No 3 (2010) Robotic research trends in the world and robotic research and development in Vietnam Abstract   PDF
Phạm Thượng Cát
 
Vol 20, No 3 (2004) Robust estimate of parameters of adaptive filters in wireless communication. Abstract   PDF
Phạm Hồng Liên, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Kỳ Tài
 
Vol 24, No 4 (2008) Robust cartesian control of n-DOF manipulator with dynamic and Jacobian uncertainties Abstract   PDF
Phạm Thượng Cát
 
Vol 25, No 4 (2009) Robust control of robot-camera system tracking moving object Abstract   PDF
Phạm Thượng Cát, Nguyễn Tuấn Minh
 
Vol 24, No 3 (2008) Robust sliding mode control of manipulator using neural network Abstract   PDF
Phạm Thượng Cát, Nguyễn Trần Hiệp
 
Vol 20, No 1 (2004) Robust-estimation Levenberg-Marquardt algorithm in acoustic echo cancellation. Abstract   PDF
Nguyễn Kỳ Tài
 
Vol 21, No 3 (2005) Role hierarchies for temporal constraint role-based access control model. Abstract   PDF
Lê Thanh, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 31, No 3 (2015) Rough picture fuzzy set and picture fuzzy topologies Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Văn Định
 
Vol 19, No 4 (2003) Rough relational database and query optimization techniques. Abstract   PDF
Nguyễn Đăng Khoa
 
Vol 18, No 4 (2002) Rough sets approach in knowledge data base discovery. Abstract   PDF
Nguyễn Đăng Khoa
 
Vol 24, No 2 (2008) Rules of moving hedges and the subsumption property. Abstract   PDF
Trần Đình Khang
 
Vol 27, No 2 (2011) Satellites orbit calculation with consideration of nonspherical form of the Earth, atmospheric drag and thrust vector Abstract   PDF
Nguyễn Đức Cương, Hoàng Anh Tú
 
Vol 13, No 1 (1997) Scada-net mạng thông tin dữ liệu thời gian thực Abstract
Phí Mạnh Lợi
 
Vol 31, No 3 (2015) Scheduling algorithm for user requirements on cloud computing base on deadline and budget constraints Abstract   PDF
Nguyen Hoang Ha, Nguyễn Thanh Bình
 
Vol 19, No 2 (2003) Secure sockets layer protocol. Abstract   PDF
Nguyễn Bội Hồng Minh
 
Vol 23, No 4 (2007) Semantic integration using formal ontologies. Abstract   PDF
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 22, No 2 (2006) separation of duty in temporal constraint role-based across control model. Abstract   PDF
Lê Thanh, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 17, No 3 (2001) Serializability of two phase locking concurrency control protocol in real time database. Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Hồ Văn Hương
 
Vol 18, No 3 (2002) Simplification of the contours of houses. Abstract   PDF
Ngô Quốc Tạo, Phạm Việt Bình
 
Vol 18, No 4 (2002) Simulation-based evaluation of performance of a Snoop TCP scheme over network with wireless links. Abstract   PDF
Nguyễn Đình Việt
 
Vol 28, No 3 (2012) Smoke detection in video based on motion and contrast Abstract   PDF
Rihard Bogush
 
Vol 12, No 1 (1996) So sánh suy diễn mờ và suy luận ngôn ngữ Abstract
Trần Đình Khang
 
Vol 16, No 1 (2000) Software tool for signaling network No.7. Abstract   PDF
Lê Ngọc Giao
 
Vol 27, No 2 (2011) Solution of the problems on the pipelined operator tree using characteristical matix Abstract   PDF
Lê Huy Thập
 
Vol 16, No 2 (2000) Solutions for linking web with databases. Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Hồ Văn Hương
 
Vol 33, No 1 (2017) Solving Min-Max Capacitated Vehicle Routing Problem by Local Search Abstract
Son Van Nguyen, Dung Quang Pham, Trung Quoc Bui, Hoang Thanh Nguyen
 
Vol 18, No 3 (2002) Some ambiguous properties concerning codes. Abstract   PDF
Phan Trung Huy, Vũ Thành Nam
 
Vol 18, No 1 (2002) Some approaches that define semantics of deductive database. Abstract   PDF
Lê Mạnh Thạnh, Trần Nguyên Phong
 
Vol 19, No 3 (2003) Some characterizations of computation and complexity over the real numbers and other algebraic structures. Abstract   PDF
Trần Thọ Châu
 
Vol 14, No 3 (1998) Some combinatorial algorithms connecting hypergraphs Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 13, No 1 (1997) Some computational problems related to normal forms Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 19, No 4 (2003) Some computations of data summaries on fuzzy relational databases. Abstract   PDF
Trần Thiên Thành
 
Vol 19, No 1 (2003) Some extensions of Data summaries on Fuzzy Relational Databases. Abstract   PDF
Trần Thiên Thành
 
Vol 30, No 3 (2014) Some intuitionist linguistic aggregation operators Abstract   PDF
Pham Hong Phong, Bui Cong Cuong
 
Vol 20, No 3 (2004) Some issues challenging the control theory. Abstract   PDF
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 17, No 2 (2001) Some linear interpolative reasoning methods on multi-condition fuzzy models. Abstract   PDF
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 16, No 3 (2000) Some methods improving efficiencies of the mark recognizing for designing automatic survey entry system MarkRead Abstract   PDF
Ngô Quốc Tạo, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 12, No 4 (1996) Some more properties and remarks about keys for relation scheme Abstract   PDF
Hồ Thuần, Souafi Souad, Mohamed Benkada Djamila
 
Vol 17, No 2 (2001) Some observations on the relation schemes in the relational datamodel. Abstract   PDF
Vũ Đức Thi
 
Vol 16, No 2 (2000) Some observations on the second normal form Abstract   PDF
Lương Cao Sơn, Vũ Đức Thi
 
Vol 28, No 3 (2012) Some operations on type-2 intuitionistic fuzzy sets. Abstract   PDF
Bùi Công Cường, Tống Hòang Anh, Bùi Dương Hải
 
Vol 20, No 4 (2004) Some problems about Archimedean Triangular norms. Abstract   PDF
Lê Hải Khôi, Đặng Xuân Hồng, Nguyễn Lương Đống
 
Vol 17, No 2 (2001) Some problems for an anular cover and relation concepts. Abstract   PDF
Phạm Quang Trung
 
Vol 17, No 1 (2001) Some problems for join dependency and project-join normal form. Abstract   PDF
Phạm Quang Trung
 
Vol 20, No 2 (2004) Some problems for query and update in temporal databases. Abstract   PDF
Nguyễn Đình Thuân
 
Vol 28, No 1 (2012) Some problems on multivalued dependencies in fuzzy databases with linguistic data. Abstract   PDF
Lê Xuân Vinh, Trần Thiên Thành
 
Vol 18, No 4 (2002) Some problems on object-oriented software system modeling. Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Doãn Ngọc Liên, Hoàng Quang
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Some problems on the functional dependency related to armstrong relations in the relational datamodel. Abstract
Vu Duc Thi
 
Vol 11, No 4 (1995) Some problems related to primitive maximal dependencies Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 18, No 1 (2002) Some properties of choice functions. Abstract   PDF
Bina Ramamurthy, Vũ Nghĩa, Vũ Đức Thi
 
Vol 16, No 2 (2000) Some properties of context free hyper-languages. Abstract   PDF
Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn
 
Vol 31, No 2 (2015) Some properties of the positive boolean dependencies in the database model of block form Abstract   PDF
Tran Minh Tuyen, Trinh Dinh Thang, Nguyen Xuan Huy
 
Vol 25, No 2 (2009) Some properties of the set T(e), a special subset of Z Abstract   PDF
Vũ Huy Hoàng, Đặng Văn Chuyết
 
Vol 17, No 1 (2001) Some rerults about choice functions. Abstract   PDF
Vũ Đức Nghĩa
 
Vol 13, No 2 (1997) Some results about Hypergraph Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 17, No 1 (2001) Some results about relations in the relational datamodel. Abstract   PDF
Vũ Đức Thi
 
Vol 15, No 1 (1999) Some results about the third normal form for relation scheme Abstract
Vũ Đức Thi
 
601 - 750 of 998 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology