Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 3 (1991) Lược đồ logic đối xứng và ứng dụng. Phần I: Khái niệm về lược đồ logic đối xứng Abstract   PDF
Phan Chí Vân
 
Vol 7, No 4 (1991) Lược đồ logic đối xứng và ứng dụng. Phần II: Ứng dụng của lược đồ logic đối xứng Abstract   PDF
Phan Chí Vân
 
Vol 14, No 2 (1998) Lý thuyết điểm bất động trong cơ sở dữ liệu suy dẫn Abstract
Lê Mạnh Thạnh
 
Vol 30, No 4 (2014) Lyapunov-based synchronization of two coupled chaotic Hindmarsh-Rose neurons Abstract   PDF
Le Hoa Nguyen, Keum-Shik Hong
 
Vol 24, No 1 (2008) Machine learning mechanisms to diagnose computer virus. Abstract   PDF
Trương Minh Nhật Quang, Hoàng Kiếm
 
Vol 24, No 1 (2008) Macroeconomic data mart. Abstract   PDF
Đỗ Văn Thành
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Mạng nơ ron nhiều lớp với thuật toán học trên cơ sở lọc siêu KALMAN mở rộng Abstract
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 14, No 3 (1998) Mạng nơ ron truyền thẳng cho điều khiển thích nghi các hệ thống phi tuyến Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 13, No 3 (1997) Mạng tính toán và ứng dụng Abstract
Hoàng Văn Kiếm, Đỗ Văn Nhơn
 
Vol 31, No 1 (2015) MBiS: an efficient method for mining frequent weighted utility itemsets from quantitative databases Abstract   PDF
Nguyen Duy Ham, Võ Đình Bảy, Nguyen Thi Hong Minh, Tzung-Pei Hong
 
Vol 1, No 3 (1985) MCA method in information storage and retrieval Abstract   PDF
Nguyen Chi Thanh
 
Vol 21, No 3 (2005) Meta-heuristic- combining genetics algorithm and statistical probability to solve traveling salesman problem. Abstract   PDF
Le Huu Lap, Nguyen Hong Son
 
Vol 21, No 2 (2005) Meta-heuristic combining genetics algorithm and statistical probality to solve traveling salesman problem. Abstract   PDF
Hoàng Kiếm, Nguyễn Thanh Hùng
 
Vol 16, No 1 (2000) Method of structural representation of characters using vectorisation. Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Kỷ
 
Vol 1, No 3 (1985) Microcomputer development system FT 68K Abstract   PDF
Nguyen Chi Cong, Tran Xuan Thuan
 
Vol 1, No 1 (1985) Microprocessors, micro computer and the probabilities of their wide applications in our country Abstract   PDF
Phan Dinh Dieu
 
Vol 18, No 4 (2002) Minimizing the overage delay time in a queueing network by using genetic algorithms. Abstract   PDF
Lương Hồng Khánh, Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 25, No 4 (2009) Mining association rules with negative item constraints. Abstract   PDF
Cù Thu Thủy, Đỗ Văn Thành
 
Vol 30, No 3 (2014) Mining Class Association Rules in Distributed Datasets Abstract   PDF
Nguyen Thi Thuy Loan, Đỗ Trung Tuấn, Nguyễn Hữu Ngự
 
Vol 22, No 3 (2006) Mining fuzzy association rules with unequal minimum supports. Abstract   PDF
Đỗ Văn Thành
 
Vol 27, No 2 (2011) Mining fuzzy imperfectly sporadic rules with two threshold Abstract   PDF
Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy
 
Vol 23, No 4 (2007) Mining high utility itemsets in databases. Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 24, No 2 (2008) Mining share-frequent itemsets in large databases. Abstract   PDF
Vũ Đức Thi, Nguyễn Huy Đức
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 MMM-CADIAG: A mini modified CADIAG with mobius transform Abstract
Nguyễn Hoàng Phương
 
Vol 14, No 3 (1998) Mô hình cơ sở dữ liệu dạng khối Abstract
Nguyễn Xuân Huy, Trịnh Đình Thắng
 
Vol 7, No 3 (1991) Mô hình kinh tế vi mô với tiến bộ kĩ thuật công nghệ và vấn đề điều khiển tối ưu Abstract   PDF
Lê Huy Thập
 
Vol 11, No 3 (1995) Mô hình mật độ vỏ trái đất lãnh thổ Việt Nam Abstract
Cao Đình Triều
 
Vol 12, No 2 (1996) Mô hình toán học của bộ điều khiển mở với việc bổ sung tri thức và đầu ra là một tập lồi Abstract
Lê Bá Dũng
 
Vol 14, No 3 (1998) Mô phỏng một hệ động học phi tuyến, không dừng chịu tác động của nhiễu Abstract
Phan Văn Từ
 
Vol 9, No 1 (1993) Mô phỏng quá trình phục vụ người đọc ở một thư viện Abstract
Đoàn Phan Tân
 
Vol 15, No 2 (1999) Mở rộng các phép toán quan hệ cho null phụ thuộc ngữ cảnh Abstract
Bùi Thị Thúy Hiền
 
Vol 12, No 4 (1996) Mở rộng cấu trúc và hàm Liapunov cho mạng nơ ron Hopfield Abstract
Nguyễn Quang Hoan
 
Vol 10, No 3 (1994) Mở rộng lớp các số Mersenne Abstract
Lều Đức Tân
 
Vol 24, No 3 (2008) Mở rộng độ đo tính mờ và ánh xạ ngữ nghĩa định lượng trên cơ sở giả thiết độ đo tính mờ của phần tử trung hòa khác không Abstract   PDF
Phạm Thanh Hà
 
Vol 17, No 4 (2001) Mobile Agent technology and its application in e-commerce. Abstract   PDF
Vương Quang Khải, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 29, No 2 (2013) Mobile robot localization using fuzzy neural network based extended kalman filter Abstract   PDF
Nguyen Thi Thanh Van, Phung Manh Duong, Tran Thuan Hoang, Tran Quang Vinh
 
Vol 13, No 3 (1997) Mobius transform for Cadiag-2 Abstract
Petr Harek, Nguyễn Hoàng Phương
 
Vol 27, No 1 (2011) Modeling analysis of deflection routing with FDLS to resolving contention problem in Obs networks Abstract   PDF
Đặng Thanh Chương, Vũ Duy Lợi, Võ Viết Nhật Quang
 
Vol 27, No 4 (2011) Modeling analysis partial wavelength converters and deflection routing by using fourdimensional markov chains to resolving contention problem in obs networks Abstract   PDF
Đặng Thanh Chương, Vũ Duy Lợi, Võ Viết Minh Nhật
 
Vol 27, No 4 (2011) Modules over rings of characteristic 2 and its application to maximality of secret data ratio in CPTE schemes Abstract   PDF
Nguyễn Hải Thanh, Phan Trung Huy
 
Vol 7, No 3 (1991) Một cách giải bài toán dựa trên mạng ngữ nghĩa các công thức Abstract   PDF
Đỗ Hồng Anh, Hoàng Kiếm
 
Vol 7, No 2 (1991) Một mô hình cài đặt các giao thức truyền thông trên mạng máy tính Abstract
Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 7, No 2 (1991) Một mô hình để biểu diễn hành vi và phân tích các hệ thống phân tán Abstract
Đặng Văn Hưng
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Một mở rộng bài toán "chiếc túi" Abstract
Trần Xuân Sinh
 
Vol 13, No 4 (1997) Một phương pháp giữ các điểm khớp trong vecto hóa bán tự động không qua làm mảnh Abstract
Đỗ Năng Toàn
 
Vol 11, No 1 (1995) Một phương pháp tần số tính ứng ra của hệ tự động tuyến tính không dung bảng H – hàm số Abstract
Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 13, No 4 (1997) Một phương pháp xác định vị trí hiển thị thông tin phi hình học trong hệ thống thông tin địa lý Abstract
Đặng Văn Đức, Lê Quốc Hưng, Trần Cẩm Ngân
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Một phương pháp xây dựng quan hệ thông tin không gian trong hệ thông tin địa lý véc tơ phân cấp Abstract
Lê Quốc Hưng
 
Vol 7, No 4 (1991) Một phương pháp xử lí các biểu thức số học trong các hệ trợ giúp tính toán không cần lập trình Abstract   PDF
Hoàng Kiếm, Nguyễn Mạnh Quyền
 
Vol 24, No 3 (2008) Một phương pháp điều khiển ổn định BIBS thích nghị hệ song tuyến (bilinear) và ứng dụng vào điều khiển hệ các khớp nối cơ khí mềm Abstract   PDF
Nguyễn Doãn Phước
 
Vol 15, No 3 (1999) Một số cải tiến trong quá trình xây dựng phủ tối tiểu Abstract
Nguyễn Xuân Hào
 
Vol 10, No 2 (1994) Một số kết quả trên phụ thuộc mạnh Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 7, No 1 (1991) Một số khái niệm của các hệ tìm kiếm và lưu trữ thông tin Abstract
Nguyễn Bá Tường
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Một số mô hình toán ứng dụng trong kinh tế xã hội ở nước ta Abstract
Hoàng Xuân Huấn
 
Vol 15, No 1 (1999) Một số mô hình toán ứng dụng trong kinh tế xã hội ở nước ta Abstract
Hoàng Xuân Huấn
 
Vol 10, No 1 (1994) Một số nét về các phòng thí nghiệm tự động hóa hiện nay ở nước ta Abstract
Phạm Thượng Cát, Vũ Như Lân, Nguyễn Thế Thắng
 
Vol 15, No 2 (1999) Một số nguyên lý hoạt động của kho dữ liệu (Data warehouse) Abstract
Vũ Đức Thi, Lê Hải Khôi
 
Vol 10, No 4 (1994) Một số phương pháp điều khiển truy nhập trong hệ thống bảo vệ thông tin cơ sở dữ liệu Abstract
Đào Thị Hồng Hạnh
 
Vol 15, No 3 (1999) Một số tính chất của quá trình thừa kế kiểu trong mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Abstract
Đoàn Văn Ban
 
Vol 9, No 1 (1993) Một số vấn đề cơ bản của hệ điều hành thời gian thực Abstract
Phan Minh Tân
 
Vol 9, No 4 (1993) Một số vấn đề cơ bản của hệ điều hành thời gian thực Abstract
Phan Minh Tân
 
Vol 8, No 1 (1992) Một số vấn đề cơ bản trong việc thiết kế bộ điều khiển trên cơ sở hệ luật Abstract
Phạm Thượng Cát, Lê Bá Dũng
 
Vol 10, No 2 (1994) Một sơ đồ mới nhằm tăng độ sẵn sang trong các hệ cơ sở dữ liệu phân tán Abstract
Nguyễn Nam Hải
 
Vol 9, No 4 (1993) Một vài khía cạnh thuật toán của các kỹ thuật lọc và làm rõ đường biên trong xử lí ảnh Abstract
Hoàng Văn Kiếm, Trần Vĩnh Phước
 
Vol 21, No 1 (2005) Một vài mô hình hồi quy ngắn hạn lạm phát. Abstract   PDF
Nguyễn Hoài Bão
 
Vol 12, No 1 (1996) Một vài mô hình nạp ngũ hành cho các cặp can chi Abstract
Lê Thành Lân
 
Vol 12, No 2 (1996) Một vài phương pháp hiệu chỉnh dữ liệu bản đồ số hóa Abstract
Đặng Văn Đức
 
Vol 15, No 3 (1999) Một vài thuật toán cài đặt các phép toán của đại số quan hệ trong mô hình dữ liệu dạng khối Abstract
Nguyễn Xuân Huy, Trịnh Đình Thắng
 
Vol 1, No 4 (1985): Volume 1, Number 4, 1985 Một vài thuật toán thực hiện phép chia trong mô hình quan hệ Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 30, No 1 (2014) Motion control of biped robots in single support phase based on neural network sliding mode approach Abstract   PDF
Nguyễn Văn Khang, Trịnh Quốc Trung
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Mục lục Abstract
- - -
 
Vol 20, No 2 (2004) Multiagent model and predictive problem solving. Abstract   PDF
Đào Văn Tuyết, Trần Văn Lăng
 
Vol 25, No 1 (2009) Multiobject optimization for scheduling in grid computing systems Abstract   PDF
Trịnh Thị Thúy Giang, Lê Trọng Vĩnh, Hoàng Chí Thành, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 16, No 1 (2000) Multistep state estimation of the fuzzy linear dynamical systems. Abstract   PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 12, No 1 (1996) Nâng cao chất lượng in trên các máy in mầu Abstract
Đặng Văn Đức
 
Vol 14, No 4 (1998) Nâng cao hiệu quả suy diễn tự động trong bài toán chứng minh Abstract
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Vũ Quốc Hưng
 
Vol 17, No 4 (2001) Neural network & genetic algorithm in application to handwritten character recognition Abstract   PDF
Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái
 
Vol 15, No 3 (1999) Neural network and, fuzzy logic: an application to fingerprint recognition Abstract
Hoàng Văn Kiếm, Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái
 
Vol 33, No 1 (2017) NEURAL NETWORK-BASED ADAPTIVE TRACKING CONTROL FOR A NONHOLONOMIC WHEELED MOBILE ROBOT SUBJECT TO UNKNOWN WHEEL SLIPS Abstract
Nguyen Van Tinh, Le Hung Linh
 
Vol 16, No 2 (2000) Neutral network in lithology determination. Abstract   PDF
Lê Hải An
 
Vol 30, No 3 (2014) New approach for ontology matching using consensus theory Abstract   PDF
Nguyễn Văn Trung, Phan Bá Trí, Hoàng Hữu Hạnh
 
Vol 29, No 4 (2013) New methods for calculating trend-based vertex similarity for collaboration recommendation Abstract   PDF
Tín Ngọc Huỳnh, Kiếm Văn Hoàng
 
Vol 28, No 1 (2012) New PWM switching techniques for an optimum cascade 3/3 NPC inverter operation. Abstract   PDF
Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Văn Dương
 
Vol 24, No 2 (2008) New resolution for analyzing Vietnams stock market. Abstract   PDF
Cù Thu Thủy, Đỗ Văn Thành
 
Vol 22, No 2 (2006) New results about maximal Hamiltonian graph. Abstract   PDF
Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An
 
Vol 1, No 2 (1985) News Abstract   PDF
- -
 
Vol 8, No 3 (1992) Nghiên cứu tin học trong điều khiển các quá trình công nghệ tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch Abstract
Huỳnh Thúc Cước, Trần Bá Thái, Ngô Trung Việt
 
Vol 13, No 2 (1997) Nghiên cứu xây dựng nguyên lý thay thế thuốc phóng cho các loại đạn pháo hiện có Abstract
Nguyễn Như Chương, Trần Đăng Điện
 
Vol 11, No 2 (1995) Ngữ nghĩa của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với thông tin không đầy đủ Abstract
Nguyễn Cát Hồ, Lê Thế Thăng
 
Vol 15, No 3 (1999) Ngữ nghĩa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ có giá trị null phụ thuộc ngữ cảnh Abstract
Bùi Thị Thúy Hiền
 
Vol 8, No 4 (1992) Nhận dạng bậc hệ động lực Abstract
Vũ Như Lân, Đặng Thành Phu, Vũ Chấn Hưng
 
Vol 12, No 4 (1996) Nhận dạng các đối tượng mimo ổn định với giới hạn bất định cho trước Abstract
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 21, No 1 (2005) Nhận dạng thanh điệu tiếng nói tiếng việt bằng mạng nơ ron phân tầng. Abstract   PDF
Lê Tiến Thường, Trần Tiến Đức
 
Vol 20, No 1 (2004) Non-additive measures, the Choquet integrals and applications. Abstract   PDF
Bùi Công Cường, Lê Bá Long
 
Vol 32, No 1 (2016) NONLINEAR CONTROL OF TEMPERATURE PROFILE OF UNSTABLE HEAT CONDUCTION SYSTEMS: A PORT HAMILTONIAN APPROACH Abstract   PDF
Tuấn Đình Phan, Ha Ngoc Hoang
 
Vol 28, No 1 (2012) Nonlinear control of wind power plants using double-fed induction generators based on passive Euler-Lagrange and Hamilton systems. Abstract   PDF
Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang
 
Vol 29, No 1 (2013) Nonlinear diffusions and structure tensor in modelling to speckle noise reduction and edge enhancement in ultrasound images. Abstract   PDF
Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu
 
Vol 19, No 2 (2003) Nonlinear equations of Hammerstain type. Abstract   PDF
Nguyễn Bường
 
Vol 27, No 2 (2011) Normalizing object classes in fuzzy object-oriented database schema Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Hồ Cẩm Hà, Vũ Đức Quảng
 
Vol 33, No 2 (2017) NOVEL CONTROL APPROACH FOR OPTIMAL POWER FLOW IN HYBRID WIND-PHOTOVOLTAIC-DIESEL GENERATION SYSTEMS Abstract
Thang Diep, Nguyen Phung Quang, Nguyen Duc Huy
 
Vol 18, No 2 (2002) Numerical model of non hydroststic vertical bi-dimentional flow. Abstract   PDF
Trần Gia Lịch, Phạm Ngọc Vinh
 
Vol 19, No 2 (2003) Object-oriented database schema normalization. Abstract   PDF
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 13, No 2 (1997) On adaptive filtering for high dimensional systems under parameter uncertainty and its application to satellite data assimilation in oceanography Abstract
S, Hoàng, R. Baraille, O. Talagrand, X. Carton, P.De Mey
 
Vol 17, No 4 (2001) On a class of inference formulas. Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Đàm Gia Mạnh, Vũ Thị Thanh Xuân, Kim Lan Hương
 
Vol 25, No 4 (2009) On a database denormalization process Abstract   PDF
Đặng Hữu Đạo, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Đỗ Thanh Tùng
 
Vol 1, No 2 (1985) On a generalized problem of bin packing Abstract   PDF
Nguyen Trong
 
Vol 1, No 2 (1985) On a man-machine procedure to be used in decomposing the structure of organization-information in the management and planning Abstract   PDF
Nguyen Cong Hoa
 
Vol 1, No 4 (1985) On a method combining the data language and the programming language Abstract   PDF
Nguyen Van Tang
 
Vol 16, No 4 (2000) On a method of decision support system for students in making- career choice, based on fuzzy easonmg Abstract   PDF
Vũ Minh Lộc
 
Vol 9, No 1 (1993) On a new class of Boolean dependencies Abstract
Nguyen Xuan Huy, Le Thi Thanh
 
Vol 23, No 4 (2007) On a short-term forecast of Vietnam economy. Abstract   PDF
Đỗ Văn Thành
 
Vol 17, No 3 (2001) On Abellian group languages. Abstract   PDF
Lê Quốc Hán
 
Vol 18, No 4 (2002) On algorithms for decision tree construction and reduction of rule sets. Abstract   PDF
Bùi Thế Hồng
 
Vol 18, No 4 (2002) On an estimate ability for information hiding in digital map. Abstract   PDF
Vũ Ba Đình, Nguyễn Xuân Huy, Đào Thanh Tĩnh
 
Vol 17, No 4 (2001) On an outer approximation algorithm for the canonical DC progmamming problem. Abstract   PDF
Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Văn Tuấn
 
Vol 8, No 4 (1992) On behavioural synchronization in net systems Abstract
Hoang Chi Thanh
 
Vol 27, No 3 (2011) On combining F0 contour and Vocal tract length normalisation for speech recognition of Vietnamese proper names Abstract   PDF
Ngô Hoàng Huy
 
Vol 20, No 4 (2004) On Croisot - languages and Dubreil - languages having a group as syntactic monoid. Abstract   PDF
Lê Quốc Hán, Hồ Tiến Dương
 
Vol 17, No 2 (2001) On functional dependencies and multivalued dependencies in fuzzy relational databases. Abstract   PDF
Hồ Thuần, Trần Thiên Thành
 
Vol 30, No 4 (2014) On hole approximation algorithms in wireless sensor networks Abstract   PDF
Le Phi Nguyen, Van Khanh Nguyen
 
Vol 25, No 1 (2009) On influence aspect of parameter in scattered data approximation problem using multiquadric radial basis function Abstract   PDF
Vũ Thái Luân, Đặng Quang Á
 
Vol 19, No 2 (2003) On Isolate - Languages having a groups as syntatic monoid. Abstract   PDF
Lê Quốc Hán, Nguyễn Thị Bích
 
Vol 14, No 3 (1998) On liskovets approach for nonlinear ill-posed problems under arbitrarily perturbative operators Abstract
Nguyễn Bường
 
Vol 11, No 4 (1995) On monotone ill-posed problems in Hilbert spaces Abstract
Nguyễn Bường
 
Vol 8, No 3 (1992) On prediction and filtering problem of long-run stationary time series Abstract
Phan Dang Cau
 
Vol 15, No 4 (1999): T On singular hammerstein equations Abstract
Nguyễn Bường
 
Vol 28, No 1 (2012) On solving inverse kinematics of redundant robotic manipulators by using coordinate and velocity projection methods. Abstract   PDF
Nguyễn Quang Hoàng, Thái Phương Thảo
 
Vol 1, No 4 (1985) On some algorithms for the division in the relational data models Abstract   PDF
Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Xuan Huy
 
Vol 29, No 4 (2013) On some normal forms in the fuzzy databases with linguistic data Abstract   PDF
Lê Xuân Vinh, Trần Thiên Thành, Lê Xuân Việt
 
Vol 19, No 4 (2003) On some properties of ordering relation in non-homogeneous hedge algebras. Abstract   PDF
Nguyễn Cát Hồ, Lê Xuân Vinh
 
Vol 26, No 1 (2010) On stability stochastic stability of multistructural control system Abstract   PDF
Nguyễn Tăng Cường
 
Vol 25, No 4 (2009) On the algebraic sematics ò combinational programs Abstract   PDF
Trần Văn Dũng
 
Vol 25, No 4 (2009) On the algebraic sematics of combinational programs Abstract   PDF
Trần Văn Dũng
 
Vol 1, No 4 (1985) On the application of fuzzy set theory in relational database Abstract   PDF
Le Tien Vuong
 
Vol 25, No 2 (2009) On the approximation of continous function by spline function hireachical fuzzy systems Abstract
Bùi Công Cường, Hoàng Việt long, Phạm Hồng Phong
 
Vol 27, No 3 (2011) On the behavior of pheromone trial in ACO method and novel algorithms Abstract   PDF
Đỗ Đức Đông, Hoàng Xuân Huấn
 
Vol 16, No 1 (2000) On the Boyce - Codd normal form for relation scheme. Abstract   PDF
Vũ Đức Thi, Lương Cao Sơn
 
Vol 18, No 1 (2002) On the combination of similarly concluded rules for the expert system based on certainty factors. Abstract   PDF
Lê Hải Khôi, Trần Anh Thư
 
Vol 20, No 2 (2004) on the complexity of recognition of regular layer languages generating by extended hyper generating-schemas. Abstract   PDF
Phùng Văn Ổn
 
Vol 14, No 2 (1998) On the computational algorithm related to antikeys Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 14, No 4 (1998) On the connections between relations, relation schemes and keys Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 24, No 1 (2008) On the dense families of database relations Abstract   PDF
Vu Duc Thi, Nguyen Hoang Son
 
Vol 17, No 3 (2001) On the desirability of omega-acyclic database schemes. Abstract   PDF
Nguyễn Văn Định
 
Vol 30, No 2 (2014) On the determining and minimizing problems of the duration automata Abstract
Bùi Vũ Anh
 
Vol 18, No 3 (2002) On the direct product of choice function. Abstract   PDF
Bina Ramamurthy, Vũ Nghĩa, Vũ Đức Thi
 
Vol 11, No 4 (1995) On the equivalent descriptions of family of functional dependencies in the relational data model Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 22, No 2 (2006) On the fuzzy representation of the set of linguistic truth values in fuzzy logics. Abstract   PDF
Trần Đình Khang, Hoàng Thị mInh Tâm, Hồ Ngọc Vinh
 
Vol 13, No 4 (1997) On the Hypergraphs and candidate keys Abstract
Vu Duc Thi
 
Vol 1, No 3 (1985) On the method for estimating technical coefficients of input-output analysis Abstract   PDF
Do Van Sy, Bui The Tam, Nguyen Van Thieu
 
Vol 11, No 1 (1995) On the method of state invariance Abstract
Nguyen Canh Toan, Do Van Lap
 
451 - 600 of 1004 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology