Author Details

Cầu, Phan Đăng, Publishing House for Science and Technology, Viet Nam

  • Vol 7, No 2 (1991) - Computer Science
    Vài nhận xét về việc ứng dụng lý thuyết quá trình dừng để xử lí các tín hiệu số
    Abstract


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology