Author Details

Cát, Phạm Thượng, Publishing House for Science and Technology, Viet Nam

 • Vol 10, No 1 (1994) - Cybernetics
  Một số nét về các phòng thí nghiệm tự động hóa hiện nay ở nước ta
  Abstract
 • Vol 9, No 3 (1993) - Cybernetics
  Vài nét tổng quan về những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng mạng xử lí tin quốc gia
  Abstract
 • Vol 8, No 1 (1992) - Cybernetics
  Một số vấn đề cơ bản trong việc thiết kế bộ điều khiển trên cơ sở hệ luật
  Abstract


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology