Author Details

Châu, Nguyễn Văn, Publishing House for Science and Technology, Viet Nam

 • Vol 13, No 4 (1997) - Cybernetics
  Điều khiển được trong các hệ thống lớn
  Abstract
 • Vol 12, No 2 (1996) - Computer Science
  Ứng dụng hàm nhậy loga đánh giá dự trữ ổn định các hệ điều khiển một vòng với thông số biến đổi theo thời gian
  Abstract
 • Vol 11, No 1 (1995) - Cybernetics
  Điều khiển các dây chuyền sản xuất linh hoạt
  Abstract
 • Vol 11, No 3 (1995) - Computer Science
  Ứng dụng phương pháp thành phần đối xứng trong nghiên cứu các hệ hai kênh
  Abstract
 • Vol 9, No 2 (1993) - Cybernetics
  Tiếp cận hệ thống trong điều khiển các quá trình công nghệ
  Abstract
 • Vol 8, No 1 (1992) - Cybernetics
  Ứng dụng phương pháp tiệm cận hệ thống trong điều khiển quá trình công nghệ nhiệt điện
  Abstract


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology