Author Details

Chương, Nguyễn Như, Publishing House for Science and Technology, Viet Nam

  • Vol 13, No 2 (1997) - Computer Science
    Nghiên cứu xây dựng nguyên lý thay thế thuốc phóng cho các loại đạn pháo hiện có
    Abstract


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology