Author Details

Cước, Huỳnh Thúc, Publishing House for Science and Technology, Viet Nam

  • Vol 8, No 3 (1992) - Cybernetics
    Nghiên cứu tin học trong điều khiển các quá trình công nghệ tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch
    Abstract


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology