Author Details

Ban, Đoàn Văn, Publishing House for Science and Technology, Viet Nam

 • Vol 15, No 3 (1999) - Computer Science
  Một số tính chất của quá trình thừa kế kiểu trong mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
  Abstract
 • Vol 14, No 4 (1998) - Computer Science
  Thuật toán tính tổng theo miền trong xử lý phân tích trực tuyến đối với các kho dữ liệu
  Abstract
 • Vol 13, No 4 (1997) - Computer Science
  Sử dụng phân tích hướng đối tượng để phát triển những hệ thống lớn tích hợp
  Abstract
 • Vol 12, No 3 (1996) - Computer Science
  How much information of concurrency can be got from firing sequences in petri nets
  Abstract
 • Vol 7, No 1 (1991) - Computer Science
  Thiết kế và cài đặt hệ quản trị và xử lí dữ liệu - ảnh: DIMS
  Abstract
 • Vol 7, No 2 (1991) - Computer Science
  Thuật toán Systolic cho các phép toán cơ sở dữ liệu quan hệ
  Abstract


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology