Vol 10, No 3 (1994)

Table of Contents

Computer Science

Interval –valued probabilistic logic for logic programs
Phan Dinh Dieu, Phan Hong Giang 1--13
Parallel object classification algorithms in images
Luong Chi Mai 25--34
Mở rộng lớp các số Mersenne
Lều Đức Tân 35--48

Cybernetics

Điều khiển tự thích nghi hệ động lực tuyến tính có cấu trúc và thông số không thay đổi
Vũ Chấn Hưng 14--24


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology