Vol 10, No 1 (1994)

Table of Contents

Computer Science

Hàm sản xuất một mức với nhịp độ tăng năng suất tới hạn phụ thuộc mọi nhân tố sản xuất
Tô Cẩm Tú 30--39
Về bàn phím máy tính cho chữ Việt
Ngô Trung Việt, James Do, Ngô Thanh Nhàn, Hoàng Công Thành 40--48

Cybernetics

Một số nét về các phòng thí nghiệm tự động hóa hiện nay ở nước ta
Phạm Thượng Cát, Vũ Như Lân, Nguyễn Thế Thắng 1--16
Thiết kế bộ điều khiển tự chỉnh thông số PID trên cơ sở hệ luật
Lê Bá Dũng 17--23
Về một thuật toán đánh giá bậc hệ động lực tuyến tính
Vũ Chấn Hưng 24--29


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology