Vol 13, No 2 (1997)

Table of Contents

Computer Science

LNET – hệ phần mềm xây dựng các mạng WAN và ứng dụng
Phí Mạnh Lợi 1--9
Some results about Hypergraph
Vũ Đức Thi 10--17
On adaptive filtering for high dimensional systems under parameter uncertainty and its application to satellite data assimilation in oceanography
S, Hoàng, R. Baraille, O. Talagrand, X. Carton, P.De Mey 18--40
Nghiên cứu xây dựng nguyên lý thay thế thuốc phóng cho các loại đạn pháo hiện có
Nguyễn Như Chương, Trần Đăng Điện 41--44
Phương pháp đối ngẫu giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính với rang buộc dạng Alternative
Vũ Thanh Hà 45--54
Thiết kế và cài đặt giao diện đồ họa trợ giúp học sinh vẽ hình phục vụ học sinh giải bài toán chứng minh hình học phẳng
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức 55--64
An ninh dữ liệu và an ninh các mạng LAN
Phương Minh Nam 65--75

Cybernetics

Điều khiển trên cơ sở lọc hai mức với mô hình nhiễu quan sát mở rộng
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu 76--84


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology