Vol 15, No 3 (1999)

Table of Contents

Computer Science

Một số tính chất của quá trình thừa kế kiểu trong mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
Đoàn Văn Ban 1-7
Một vài thuật toán cài đặt các phép toán của đại số quan hệ trong mô hình dữ liệu dạng khối
Nguyễn Xuân Huy, Trịnh Đình Thắng 8-17
Neural network and, fuzzy logic: an application to fingerprint recognition
Hoàng Văn Kiếm, Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái 24-30
Ngữ nghĩa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ có giá trị null phụ thuộc ngữ cảnh
Bùi Thị Thúy Hiền 31-39
Cây chỉ thị nhị phân biểu diễn không gian trạng thái chẩn đoán vi rút tin học
Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang 40-45
Một số cải tiến trong quá trình xây dựng phủ tối tiểu
Nguyễn Xuân Hào 46-49
Hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác bồi dưỡng và đào tạo công chức
Nguyễn Đăng Khoa 55-65
Xây dựng chương trình thiết kế ảnh Fractal trực quan
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoài 66-72
Liên hệ giữa nguyên lý entropy cực đại và giả thiết độc lập có điều kiện trong logic xác suất
Hà Đặng Cao Tùng 73-79

Cybernetics

Tối ưu hoá sử dụng mạng nơ ron và ứng dụng trong điều khiển tự động
Chu Văn Hỷ 18-23
H∞- optimal controller design using genetic algorithms
Vũ Ngọc Phàn 50-54


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology