Một phương pháp xử lí in chữ Việt và chữ Nga cho các máy in kiểu Epson-FX85, FX100, FX1000

Tran Ba Thai, Pham Manh Con

Abstract


Một phương pháp  xử lí in chữ Việt và chữ Nga cho các máy in kiểu Epson-FX85, FX100, FX1000


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/2/11197 Display counter: Abstract : 67 views. PDF : 46 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology